Investitiile de la ApaServ ne plaseazã în topul accesului la utilitãtile publice

Capitala devansatã de Petrosani. Potrivit unui studiu realizat de Jurnalul municipiul Petrosani este fruntas la serviciile de utilitate publicã, în spetã la infrastructura de apã. Investitiile realizate de Apaserv Valea Jiului ne pozitioneazã astfel pe primul loc în clasamentul localitãtilor unde retelele de apã si canalizare au un grad de acoperire de aproape 100%.

“Oricât ar pãrea de surprinzãtor, Bucurestiul, orasul cel mai dezvoltat al României, nu oferã tuturor locuitorilor sãi acces la reteaua de alimentare cu apã. Cu un grad de acces de 98%, Capitala este devansatã de foarte multe orase în care retelele de apã au un grad de acoperire de 100 sau 99%. Vorbim despre orase precum Timisoara, Piatra-Neamt, Petrosani, Tulcea, Brãila sau Slobozia. La egalitate cu Bucurestiul se pozitioneazã Brasov, Sibiu, Deva si Târgu Mures. Resedintele de judet cu cea mai slab dezvoltatã infrastructurã de apã sunt Galati (22%), Resita (28%) si Craiova (40%), în conditiile în care restul resedintelor de judet sar de 90%”, aratã cei de la Jurnalul.

ApaServ Valea Jiului a implementat proiecte de zeci de milioane de euro pentru a moderniza infrastructura de apã si canal. Proiectul ”Programul Regional de apã si mediu din Valea Jiului”, structurat pe 5 obiective de investitii cu o valoare de 44,4 milioane USD. Sursele de finantare pentru acest Program au fost Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu care s-a semnat Acordul de împrumut în valoare de 16 milioane USD, Uniunea Europeanã prin Programul PHARE cu care s-au semnat Memorandumurile de Finantare la data de 29.05.1997 si 30.12.1999 în valoare de 14 milioane USD, Guvernul României – în valoare de 12,3 milioane USD si Consiliul Judetean Hunedoara – în valoare de 2,1 milioane USD.

Programul Regional de apã si mediu din Valea Jiului a cuprins constructia Statiei de Epurare Uricani (16.000 LE.)  si a Statiei de Pompare apa uzatã Lupeni, executie Aductiune apã (14.000 m) în valoare de 1,7 mil USD finantat prin împrumut BERD, achizitie conducte aferente reabilitare magistralã apa (1a1) si retea distributie, reabilitare conductã magistralã si distributie apa, reabilitare retele apa lot est si Reabilitare retele apa lot Vest, sistem de monitorizare alimentare cu apa  si achizitie echipamente , reabilitarea si retehnologizarea statiilor de tratare apa Tãia, Braia si Aninoasa, constructie rezervoare apa si Statii de pompare apa, contracte în valoare de 1,074 mil Euro, componenta cofinantatã de Guvernul României. Totodatã în cadrul contractului s-a mai realizat contorizarea si achizitia de apometre si banc testare, instalare apometre la consumatori (11.000 buc), s-au achizitionat conducte, echipamente auxiliare si instalare conducte pentru reabilitare retea canalizare si s-a reechipat statia de pompare apã uzatã si s-au cumpãrat echipamente de laborator.

Investitiile derulate de societatea de apã din Valea Jiului nu se opresc aici. Proiectul va continua în partea de vest a Vãii Jiului, iar documentatiile au fost pregãtite, urmând ca în scurt timp sã înceapã lucrãrile.

Monika BACIU