Investitii pentru copii

Consiliul Local al municipiului Vulcan a aprobat douã proiecte de hotãrâre care au ca principali beneficiari copiii.
Proiectele aprobate vizeazã aprobarea documentatiilor necesare realizãrii unor investitii precum „Înfiintare centru social pentru copii – centru activitãti extrascolare pentru elevi, bibliotecã si spatii”, respectiv „Refunctionalizarea spatiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate si transformarea acestora în locuri de joacã pentru copii”.
Aceste proiecte de investitii fac parte din Strategia de Dezvoltare localã, document care stã la baza activitãtii GAL VULCAN. Potrivit primarului municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, proiectele vor primi finantare europeanã prin GAL Vulcan, alãturi de celelalte incluse în programul de dezvoltare localã, pânã la finele lui 2020. De asemenea, Ile precizeazã cã si alte proiecte de dezvoltare localã vor fi promovate si dupã 2020, prin GAL Vulcan, pe noile axe de finantare aprobate de UE.
Cosmin Baciu