Mai multe investitii pentru vulcãneni. Consiliul local al municipiului Vulcan a aprobat completarea strategiei de dezvoltare localã pentru perioada 2014-2020. Au fost incluse mai multe obiective de investitii care sã ridice nivelul de trai al locuitorilor.

“Strategia de dezvoltare localã 2014-2020  aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 90/2015 are ca scop stabilirea unor obiective si mãsuri corelate cu nevoile identificate la nivelul localitãtii,  îndeplinind si rolul de document cadru pentru atragerea fondurilor necesare dezvoltãrii municipiului Vulcan”, aratã proiectul de hotãrâre.  Astfel, se are în vedere în perioada 2014-2020 se are în vedere implementarea proiectului privind „Modernizarea integralã a retelei stradale: zona Mercur, cartier Sohodol, str. Traian, str. Parângului, str. Cabanei, str. Parc Octogon, str. Dorobantilor, str. Vasile Alecsandri, str. Fântânelor, str. Carpati, str. N Dãscãlescu, str. Crinului, str. Plopilor, str. Pinului, str. E.Teodoroiu, strãzi Cartier Colonia de Jos”, „Reabilitarea si dotarea locurilor de joacã existente si amenajare noi locuri de joacã în urmãtoarele zone zona bl. 52 – 53, în suprafatã de 358 m2, zona Micro 3 B, în suprafatã de 499 m2, zona Bl. EVSN, în suprafatã de 1.350 m2, zona bl. F1, F2, F4, F5, F8, F9, D1, D2, D3, D4, D6, în suprafatã totalã de 5.550 m2,  zona str. Traian – sc. Gimnazialã nr.6 , în suprafatã de 700 m2, incinta de la Grãdinita PP+PN- zona Colonia de Jos, zona Crividia”.

Valoarea proiectului privind implementarea acestor proiecte este de circa 1.520.000 lei. Totodatã se are în vedere implementarea proiectului de „Reabilitare sãli de clasã  si dotare cu mobilier educational la  Grãdinita nr.1 de la Scoala gimnazialã nr.6, Grãdinita PP+PN”.

Monika BACIU