Investitii în echipamente la INCD INSEMEX SA

 

INSEMEX investeste sume importante de bani în modernizarea aparaturii.  Conducãtorii celui mai prestigios institut de  cercetare din tarã cautã în permanentã sã tinã pasul cu noutãtile din domeniul cercetãrii si inovãrii. Pentru ca expertizele realizate de cercetãtorii de la INSEMEX sã aibã o acuratete cât mai mare este nevoie si de echipamente speciale.
Astfel, INSEMEX alocã circa douã milioane de lei pentru achizitionarea unor echipamente. În acest sens, se achizitioneazã un „spectrometru de fluorescentã cu raze x, secvential, dispersiv dupã lungimi de undã (wdxrf) cu accesorii”. Valoarea  estimatã a contractului este de 507.006 lei.  284.500 de lei alocã INSEMEX pentru  ,,echipament specializat pentru scanarea laser 3D a taluzurilor treptelor din cariere, mãsurarea deviatiei gãurilor de sondã si accesorii specifice, inclusiv soft specializat pentru prelucrarea datelor mãsurãtorilor si proiectarea parametrilor de împuscare“, iar alti 40.100 sunt alocati pentru furnizare „analizor portabil pentru gaze de ardere din emisii (CO, CO2, O2, NO, NO2, NOX, SO2), cu unitate de analizã,  imprimantã si accesorii”.
Cea mai mare sumã, peste un milion de lei este alocatã pentru achizitionarea unui „laborator mobil de mediu, echipat cu aparaturã de monitorizare calitate aer”, compus din: Sistem mobil – vehicul +incintã laborator; Sistem electric; Analizor pentru ozon (O3); Analizor/cromatograf BETEX (benzen, toluen, etilbenzen, xilen si alti compusi organici volatili) pentru aerul ambiental; Analizor odorizanti (pentru analiza produsilor cu sulf); Prelevator/analizor de pulberi PM10, PM2,5 din imisii; Accesorii prelevare, calibrare probe aer ; GPS cu busolã electronicã ; Statie meteorologicã; Laptop vizualizare date cu licente Office si Windows”.
Cosmin BACIU