Investitii de peste 15 milioane de lei, la Lupeni

Municipalitatea de la Lupeni investeste peste 15,5 milioane de lei în infrastructura medicalã. Este vorba de proiectul care prevede “Reabilitarea corpului vechi al Spitalului Municipal Lupeni”.
15.495.343 lei fãrã TVA este valoarea contractului scos la licitatie de administratia localã de la Lupeni. Pânã la data de 1 noiembrie se asteaptã ofertele din partea firmelor de profil.
“Obiectivul general al proiectului vizeazã în special îmbunãtãtirea serviciilor medicale si de preventie în zona municipiului Lupeni, prin investitii în infrastructura medical si în echipamente si în implementarea mãsurilor rezultate din colaborarea si schimburile de  experientã în vederea reducerii inegalitãtilor în rândul populatiei”, aratã documentatia.
La nivelul municipiului Lupeni, infrastructura aferentã serviciilor medicale, este reprezentatã de un spital cu ambulatoriu integrat, dispensar medical, cabinet scolare, cabinet stomatologice, farmacii si laboratoare private, toate alcãtuind o retea medical deservitã de 255 de cadre  medicale ce asigurã  servicii medicale în conditii optime pentru populatia localã.
“Statistic ape ultimii ani evidentiazã un numãr constant al unitãtilor de infrastructurã  medicalã, cu câteva variatii pe zona serviciilor private, ceea ce sugereazã faptul cã existã o capacitate optimã a infrastructurii medicale si nu existã o cerere pronuntatã pentru multiplicarea acestor investitii în etapa urmãtoare, ci doar o eventualã modernizare a infrastructurii existente. Spitalul are o capacitate de 175 de paturi”, aratã documentatia.
În strategia de  dezvoltare a municipiului Lupeni, pentru perioada 2014-2020, se  precizeazã posibilitatea dezvoltãrii infrastructurii medicale pentru asigurarea de servicii optime pentru populatia localã.
“Spitalul municipal înfiintat în anul 1939 ca spital orãsenesc este un spital general (dupã patologie), municipal (dpdv editorial), care trateazã preponderant pacienti  acuti. organizarea spitalului este pe 4 specialitãti de bazã – medicinã internã, pediatrie, obstetricã-ginecologie, chirurgie generalã”, mai aratã documentele.  Spitalul are, potrivit documentelor, un numãr de circa 157 de utilizatori permanenti si altii 400 ocazionali. În cadrul contractului de lucrãri vor fi executate o serie de investitii majore.
Cosmin BACIU