Un nou contract de finantare în cadrul Regio – Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020 semnat astãzi la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) Vest, cu Primãria Municipiului Deva, pentru proiectul privind „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”.
Este cea de-a doua componentã contractatã a unei investitii complexe, care are ca obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipiul Deva, prin promovarea mobilitãtii urbane bazatã pe folosirea transportului public de cãlãtori nepoluant, îmbunãtãtit, modern, ca  alternativã la transportul individual cu masina. În total, cele douã componente (douã proiecte) depãsesc valoarea totalã de 91,5 milioane lei.
Prima componentã, proiect contractat în iulie 2019, a vizat „Modernizarea sistemului de transport public local prin achizitionarea de vehicule ecologice”. În cadrul componentei 1 vor fi achizitionate 26 de autobuze electrice si vor fi amenajate 33 de statii de încãrcare a vehiculelor. Noul proiect contractat prevede: înfiintarea unui depou pe strada Depozitelor (14.202 mp), unde va functiona si un  dispecerat, reabilitarea strãzii si a trotuarelor aferente strãzii Depozitelor, inclusiv amenajarea unui sens giratoriu pe strada Piata Gãrii, înfiintarea de statii de capãt si de încãrcare autobuze, crearea/ modernizarea si dotarea statiilor pentru cãlãtori (adãposturi, alveole, info cãlãtori etc.) – un total de 113 statii de transport public construite/ modernizate.
De asemenea, prin proiect sunt prevãzute introducerea unor sisteme de e-ticketing – solutie de taxare bazatã pe utilizarea cardului contactless si bilete de hartie, de monitorizare a mijloacelor de transport si dispecerizare vehicule.
Semnatarii contractului  au fost domnul Florin Nicolae OANCEA, primarul municipiului Deva, si domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agentiei  pentru Dezvoltare Regionalã Vest, Organism Intermediar  pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.
Valoarea totalã a proiectului este de 46.735.264,83 lei, din care 45.800.559,50 lei finantare nerambursabilã. Perioada de implementare este de 28 de luni. Proiectele sunt finantate prin Regio – Programul Operational Regional (Regio-POR)  2014-2020, Axa Prioritarã 4 – Sprijinirea dezvoltãrii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.1. – Reducerea emisiilor de  carbon în municipiile resedintã de judet prin investitii bazate pe  planurile de mobilitate urbanã durabilã.