Investitie de 7 milioane de euro trasã pe linie moartã

O investitie de circa 7 milioane de euro ar fi trebuit realizatã la Petrila. În anul 2016, edilii de la Petrila anuntau cã în zona Maleia va fi realizat un parc fotovolatic.  Acesta urmã a fi  realizat de un investitor privat, contra sumei de 7 milioane de euro. Acum contractul a fost reziliat. Conform contractului, firma avea obligatia “sã înceapã lucrãrile în  termen de 6 luni si sã finalizeze investitia în  termen de 18 luni”, lucru care nu s-a întâmplat.

“SC Worldwide Telecom SRL aduce la cunostintã cã este de acord cu rezilierea  contractului de asociere în participatiune, având ca obiect realizarea obiectivului de investitii “Construire parc fotovoltaic 7 MWp, Petrila, Hunedoara, cu scopul obtinerii de energie electricã din surse regenerabile, respectiv solarã. Tinând cont cã nu s-a realizat obiectul contractului de asociere mai sus mentionat si cu scopul de a da utilitate terenului adus în asociere, se impune aprobarea unui acord de reziliere a contractului de asociere în participatiune”, aratã documentul aprobat de Consiliul Local Petrila.
Autoritãtile locale de la Petrila au pus la dispozitia societãtii bucurestene un teren în suprafatã de 10 hectare. Conform contractului încheiat în anul 2016, firma ar fi trebuit sã angajeze cel putin 10 petrileni si sã asigure primãriei procente din contravaloarea energiei livrate în Sistemul Energetic National.
Încã o încercare esuatã
Si în anul 2009, consilierii petrileni au votat un proiect prin care se aprobã ca orasul Petrila, prin consiliul local, sã devinã membru asociat al S.C. „Eco” Petrila. La acel moment, se vorbea de realizarea unui „complex industrial ecologic de tartare si valorificare termicã a deseurilor din Valea Jiului” pe o suprafatã de 7 hectare, în aceeasi zonã.
Monika BACIU