Investitie de 5 milioane de euro ignoratã de alesii locali de la Petrila

Consilierii locali de la Petrila au refuzat o investitie de 5 milioane de euro. Liberalii de la Petrila au respins un proiect de hotãtâre care prevedea concesionarea unei suprafete de teren de aproape 6000 de metri pãtrati în vederea desfãsurãrii de activitãti productive. Un investitor italian si-a manifestat intentia de a realiza spatii de productie în Petrila. Douã fabrici ar fi urmat a fi realizate, una pentru producerea de componente pentru iluminat si alta de lactate.

“Energy Group Corporation reprezentatã prin Giuseppe Pulitano, în urma analizei, dar mai ales în urma vizitei efectuate în orasul dumneavoastrã si a Vãii Jiului la începutul lunii decembrie am decis urmãtoarele:

  1. Construirea unei societãti de drept juridic român în zona dumneavoastrã producãtoare de componente pentru iluminat, investitie care va fi de 3.500.000 euro si care va avea nevoie de 35 de angajati. Pentru realizarea acestei constructii avem nevoie de o halã de 3.500 mp cu o rampã de ridicare si teren în jurul ei pentru parcare.
  2. Construirea unei societãti de drept juridic român în zona dumneavoastrã care va face productie de lactate si derivatele ei, investitie care va fi de 1.500.000 euro si care va avea nevoie de 25 de angajati. Pentru realizarea acestei constructii avem nevoie de o halã de 1.500 mp sau un teren de 6000 mp. Având în vedere acest lucru, vã rugãm sã ne comunicati modalitãtile de colaborare sau parteneriat posibile cu administratia orasului Petrila în vederea efectuãrii planului de investitie si management”, aratã scrisoarea trimisã de investitorul italian reprezentantilor Primãriei Petrila.

Primarul orasului Petrila, Vasile Jurca, sustine cã refuzul consilierilor locali ai Partidului National Liberal are la bazã doar interese de grup.

“Au spus cã investitorul trebuia sã vinã personal sã le spunã ce vrea sã facã si sã prezinte documente care sã ateste cã are resursele financiare necesare pentru realizarea investitiei. Dupã ce cã abia reusim sã aducem investitori existã si o opozitie din partea consilierilor. Acestora (consilierilor PNL-n.r.) le este teamã cã dacã vom face ceva peste 4 ani (data alegerilor locale din 2020-n.r.) ei vor fi la jumãtate fatã de cum sunt acum. Pun interesul de grup mai presus de interesul cetãtenilor”, a declarat Vasile Jurca, primarul orasului Petrila. Suprafata de teren ce ar fi urmat a fi concesionatã prin licitatie publicã se aflã la baza fostei gropi de gunoi din localitate.  “Este la baza fostei gropi de gunoi. Acel teren a mai fost concesionat în trecut, dar respectiva persoanã nu a fãcut nimic cu el. Puteam sã încercãm mãcar sã îi dãm o sansã investitorului”, a mai spus Vasile Jurca.

Cer transparentã

Consilierii liberali cer transparentã. Acestia sustin cã nu au votat proiectul de hotãrâre pentru cã niciun reprezentant al societãtii care vrea sã investeascã nu a fost prezent la sedintã. “Noi am avut o solicitare. Respingerea este o concretizare în vot a ceea ce nu s-a fãcut în urma solicitãrii noastre. Noi doar am rugat Executivul Primãriei Petrila sã îl invite pe investitor sau un reprezentant al invetsitorului în cadrul Consiliului Local sã ne facã un breef a ceea ce doresc sã realizeze acolo, ca noi, consilierii locali care aprobãm aceste proiecte sã stim sã le transmitem cetãtenilor ce doreste un om sã facã în orasul nostru. Au venit cu o cerere de mânã, fãrã antet, dar noi de aceastã datã ne-am opus proiectului. Am cerut sã vinã un reprezentat al investitorului. Orice companie care se respectã are un departament care se ocupã de tot ce înseamnã investitii, expansiuni, deschideri de noi oportunitãti, asa cã noi nestiind despre cine este vorba ni se pune în fatã un proiect de hotãrâre cu foarte multe lacune si dupã aceea tot nouã ni se pune în cârcã cã nu aprobãm. Am cerut ca lucrurile sã fie fãcute corect si pânã la urmã am considerat cã forma în care ni s-a prezentat proiectul nu a fost în regulã”, a declarat Constantin Ramascanu, consilier local PNL.

Suprafata de teren ar fi fost concesionatã, prin licitatie publicã, pe o perioadã de 49 de ani, fapt care i-a nemultumit pe consilierii liberali.  “Acestuia i s-ar fi oferit pe tavã niste suprafete foarte mari de teren, strategice, pe o perioadã de 49 de ani. Pentru un investitor de marcã al orasului Petrila, de fiecare datã când acest om a solicitat o suprafatã mai mare sau mai micã pentru extinderea afacerilor, de fiecare datã i s-au oferit acele suprafete pe o perioadã de 5-10 ani, ori acum apare cineva care primeste suprafete pentru 49 de ani, fãrã ca noi sã mai avem vreun drept sã îl tragem la rãspundere”, a mai spus sursa citatã.  Consilierii liberali mai sustin cã “nu a fost o actiune concertatã împotriva primarului sau a consilierilor PSD. Este vorba de o solicitare a noastrã si din trecut si pe care le-am reamintit-o. Nu este o chestiune definitivã”.

Bani la bugetul local

Concesionarea suprafetei de teren ar fi adus fonduri si la bugetul local. Investitorul ar fi urmat sã plãteascã o taxã de concesiune. “Totodatã prin atribuirea contractului de concesiune s-ar fi adus venituri la bugetul local, crescând potentialul economic al zonei. Redeventa propusã este de 0,2 lei/mp/an. Durata estimatã a concesiunii se propune a fi de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire cu jumãtate din perioada initialã, prin acordul pãrtilor”, aratã proiectul de hotãrâre respins de consilierii liberali de la Petrila. Consilierii liberali sustin cã în cazul în care reprezentantul investitorului va fi prezent în consiliul local si va explica ce presupune investitia, acestia vor aproba proiectul de hotãrâre.

Monika BACIU

2 comentarii la „Investitie de 5 milioane de euro ignoratã de alesii locali de la Petrila

Comentariile sunt închise.