INSEMEX Petrosani, prezentã remarcabilã la Geoconferinta Internationalã Multidisciplinarã SGEM 2019 – Albena – Bulgaria

Cercetãtorii de la INCD INSEMEX Petrosani au avut o prezentã remarcabilã la cea de-a 19-a Geoconferintã Internationalã Multidisciplinarã SGEM 2019 – Albena – Bulgaria, lucrãrile prezentate de ei fiind apreciate de oamenii de stiintã reuniti la eveniment.
Eveniment stiintific, care a avut loc în perioada 29 iunie 2019 – 06 iulie 2019,  este printre cele mai importante organizate în partea central-esticã a Europei
Aceastã conferintã are scopul de a reuni oameni de stiintã, cercetãtori, profesori si practicieni care reprezintã academii, universitãti, institutii de cercetare si educatie, companii, agentii guvernamentale si organizatii de consultantã din întreaga lume pentru a face schimb de idei si  pentru a defini prioritãtile de  cercetare în domeniile Geo-Stiintelor.

”Cercetãtorii INSEMEX care au participat la eveniment au  prezentat un numãr de 16 articole stiintifice ale cãror teme acoperã toate domeniile de activitate ale institutului si care au fost apreciate în rândul participantilor la  manifestarea stiintificã SGEM 2019. De mentionat este faptul cã pe lângã cele 16 articole  prezentate, cercetãtorii din cadrul institutului au transmis spre publicare încã 14 articole, care au fost acceptate si incluse în volumele de lucrãri ale conferintei”, sustine Artur Gãman, director general al INCD INSEMEX Petrosani.
În plus fatã de activitatea de diseminare a rezultatelor cercetãrilor stiintifice, pe parcursul evenimentului doi dintre cercetãrii INSEMEX au avut si calitatea de Presedinti de Sesiune stiintificã, rãspunzând de buna desfãsurare a prezentãrilor care au avut loc în cadrul sesiunilor pe care le-au condus, precum si de evaluarea calitãtii articolelor prezentate.
Înmânarea certificatelor de participare la acest eveniment stiintific s-a fãcut în cadru festiv, eforturile depuse de cercetãtorii INSEMEX fiind rãsplãtite prin acordarea a douã premii speciale din partea organizatorilor SGEM pentru doi cercetãtori ai institutului care s-au fãcut remarcati prin calitatea prezentãrilor efectuate si prin modul deosebit în care au reusit sã capteze atentia si sã interactioneze cu ceilalti specialisti prezenti în cadrul sesiunilor stiintifice.
Marius Mitrache