INSEMEX cumpără autolaborator pentru expertizări de specialitate

I NSEMEX își cumpără un „Autolaborator pentru expertizare materii explozive (autovehicul multifuncțional) și echipamente specializate de măsurare și inițiere a
acestora”. 432.400 de lei
este valoarea contractului, finanțat prin programul Nucleu – EXTOX 2.

”INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCE­TARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATEA MINERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX Petroșani va achizitiona acest echipament pentru realizarea de beneficii în activitatea ştiinţifică. Autolaboratorul pentru expertizare materii explozive (autovehicul multifuncțional) și echipamente specializate de măsurare și inițiere a acestora se va achizitiona in cadrul Programului Nucleu de cercetare-dezvoltare EXTOX 2. Prin această investiţie se urmăreşte modernizarea infrastructurii Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice, care va creste potențialul de încercare, expertizare și evaluare al INCD INSEMEX care va conduce la creșterea numărului, respectiv valorii științifice și economice a serviciilor de testare /încercare /expertizare tehnică, precum și la propuneri de îmbunătățire a măsurilor de siguranță în scopul evitării accidentelor sau incidentelor periculoase în activitățile de depozitare, transport și utilizare a materiilor explozive și articolelor pirotehnice, având în vedere caracteristicile acestor produse. De asemenea, se urmăreşte să se asigure o dezvoltarea continuă a domenilor de activitate, în vederea satisfacerii la un nivel calitativ ridicat a tuturor solicitărilor din partea agenţilor economici beneficiari, în strânsă concordanţă cu modificările legislative produse ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană”, arată documentul.
Pentru desfășurarea activităților de cercetare în laborator, Autolaboratorul pentru expertizare materii explozive (autovehicul multifuncțional) și echipamente specializate de măsurare și inițiere a acestora, se poate constitui într-un instrument foarte util care va conduce la creșterea interesului operatorilor economici din domeniu.
Monika BACIU