Inclusiv apa uzată a fost testată de ApaServ

A nul trecut s-au realizat mii de analize ale apei uzate și epurate.

Sistemul de canalizare este mixt și s-a dezvoltat de-a lungul văilor celor două ramuri ale Jiului, respectiv pe valea Jiului de Est pentru orașele Petrila și Petroșani și Valea Jiului de Vest pentru orașele Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani existând două colectoare principale din tuburi de beton amplasate în lungul celor două văi ale Jiului și două stații de epurare a apelor uzate.
”Au fost monitorizați
indicatorii apei uzate și epurate
la cele două stații de epurare (Dănuțoni și Uricani) prin recoltarea la intrarea și ieșirea din stație a 799 de probe realizându-se 5027 analize și a fost monitorizat bazinul de aerare de la stația Dănuțoni prin recoltarea a 263 probe realizându-se 1939 de
analize”, arată raportul ApaServ Valea Jiului.
Staţia de epurare a apelor uzate Dănuţoni a fost proiectată în perioada 1967-1969 şi a fost pusă în funcţiune la începutul anilor ’70. Această staţie a fost printre primele de acest gen din România. La acel moment procesul de tratare a apelor uzate consta în tratarea preliminară şi în sedimentarea primară.
Monika BACIU