Administratie

[ Închise de câțiva ani, mai multe perimetre miniere ajung la momentul documentațiilor ]

C ONVERSMIN, societatea care se ocupă de ecologizarea perimetrelor miniere, alocă peste 250.000 de lei pentru servicii privind întocmirea proiectelor tehnice de intervenție/remediere și obținerea avizelor și acordurilor necesare execuției lucrărilor, pentru obiectivele miniere la care au fost finalizate lucrările de închidere și ecologizare aflate în perioada de monitorizare postînchidere din zona Deva.

”Serviciile privind întocmirea proiectelor tehnice de intervenție/remediere și obținerea avizelor și acordurilor necesare execuției lucrărilor, pentru obiectivele miniere la care au fost finalizate lucrările de închidere și ecologizare aflate în perioada de monitorizare postînchidere din zona Deva, presupun următoarele: – efectuarea unor proiecte tehnice în vederea realizării lucrărilor de intervenție și remediere, – elaborarea raportului privind evaluarea stării de siguranţă, la iazurile de decantare din industria minieră la care au fost finali­zate lucrările de închidere și ecologizare, din zona Deva, – obţinerea avizelor şi acordurilor necesare execuţiei lucrărilor, la iazurile de decantare din industria minieră la care au fost finalizate lucrările de închidere şi ecologizare, din zona Deva. Iazurile de decantare din zona Deva pentru care se solicită achiziția serviciilor de proiectare, sunt după cum urmează: l Iazul de decantare Valea Devei din cadrul minei Deva Bolcana, jud.Hunedoara l Iazurile de decantare Valea Mureşului și Valea din cadrul minei Deva, jud.Hunedoara l Iazurile de decantare Ribiţa și Rovina din cadrul minei Brad, jud.Hunedoara l Iazul de decantare Valea Luponii din cadrul minei Boița, jud.Hunedoara”, arată documentul.
1 noiembrie este dată până la care se pot depune ofertele. Tema proiectului o reprezintă întomcirea programului de lucrări de intervenție și remediere și obținerea avizelor și acordurilor necesare execuției lucrărilor la obiectivele miniere din zona Deva. În cadrul contractului se vor stabili acțiunile ce rezultă din corelarea și interpretarea tuturor informațiilor, actualizarea activităților de monitorizare din proiectul inițial, se vor întocmi documentațiile ce vor fi depuse la autoritățile locale, autoritățile de mediu, ape, pentru eliberarea documentelor de reglementare.
Monika BACIU