Închiderea scolilor din Hunedoara atrage atentia deputatilor europeni

Deputatul european Siegfried Muresan a transmis o scrisoare deschisã prefectului judetului Hunedoara, Fabius-Tiberiu Kiszely, si inspectorului scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara, Maria Stefãnie.
Prin aceastã scrisoare, europarlamentarul solicitã prezentarea planului de mãsuri pe care autoritãtilele au în vedere pentru a asigura cele mai bune conditii pentru toti elevii din localitãtile ale cãror unitãti de învãtãmânt urmeazã sã fie închise, astfel încât asemenea decizii sã nu reprezinte o povarã în plus asupra copiilor si pãrintilor.
“Potrivit informatiilor publice, sunt prevãzute a fi închise si comasate 18 unitãti de învãtãmânt din mediul rural din judetul Hunedoara, în baza propunerilor Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara si ale unor consilii locale, urmând ca elevii sã se deplaseze pe distante cuprinse între 3 si 10 kilometri pânã la cele mai apropiate unitãti scolare. Eficienta unitãtilor de învãtãmânt este importantã, mai ales a celor cu un numãr redus de elevi, însã o decizie în privinta reorganizãrii trebuie sã aibã în centru soarta elevilor si mãsuri concrete prin care sã le fie asigurat accesul la o educatie de calitate, în conformitate cu Articolul 32 din Constitutia României si cu obiectivele asumate de cãtre tara noastrã în contextul Strategiei Europa 2020. Vã atentionez cã România înregistreazã o crestere a ratei de pãrãsire timpurie a scolii, de la 17,9% în 2006 la 18,5% în 2016, în conditiile în care tendinta la nivel european este de scãdere a acestei rate, si ne îndepãrtãm de tinta de 11,3% pe care ne-am asumat sã o îndeplinim pânã în 2020. În plus, pãrãsirea timpurie a scolii reprezintã o provocare mai ales în mediul rural”, aratã în scrisoare, deputatul european Siegfried Muresan.
Deputatul le solicitã factorilor implicati în acest demers sã prezinte situatia concretã a unitãtilor de învãtãmânt ce urmeazã a fi închise si mãsurile privind transportul si masa elevilor.
“În acest context, vã solicit sã prezentati public, în vederea unei corecte informãri a cetãtenilor în conformitate cu principiile transparentei deciziilor institutionale, situatia concretã a unitãtilor de învãtãmânt care ar urma sã fie desfiintate în judetul Hunedoara. În acelasi timp, vã solicit sã prezentati, în virtutea acelorasi principii, mãsurile concrete pe care le aveti în vedere pentru a asigura transportul, masa de prânz, dacã se impune, si toate celelalte bune conditii, indiferent de anotimp, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru toti copiii din localitãtile ale cãror unitãti de învãtãmânt urmeazã sã fie închise, astfel încât asemenea decizii sã nu reprezinte o povarã în plus asupra copiilor si pãrintilor”, mai aratã deputatuleuropean.
La nivelul judetului Hunedoara 18 unitãti de învãtãmânt urmeazã a fi închise sau comasate. Dintre acestea, una se aflã în Valea Jiului.
Monika BACIU