[ Închiderea minei Uricani, în linie dreaptă ]

M inisterul Energiei a lansat în dezbatere public proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A..

Potrivit Planului de închidere avizat de către Comisia Europeană pentru Mina Uricani termenul limită de finalizare a extracției huilei a fost 31 decembrie 2017;
”în baza Deciziei C(2018) 1001 final s-au modificat termenele inițiale de finalizare a lucrărilor de închidere și punere în siguranță a subteranului, precum și termenele de finalizare a lucrărilor de închidere și ecologizare de la suprafață, prevăzute în Planul de închidere pentru sucursala Mina Uricani notificat Comisiei Europene la data de 14 noiembrie 2017, după cum urmează: 31 decembrie 2019 –pentru finalizarea lucrărilor de închidere și punere în siguranță a subteranului. 31 decembrie 2021- pentru finalizarea tuturor lucrărilor de închidere și ecologizare de la suprafață”, arată Ministerul Energiei.
Lucrările de închidere și punere în siguranță a subteranului au fost finalizate la 31 decembrie 2019. Valoarea finală a lucrărilor de închidere subterană executate este de 57.172.770,64 lei, fără TVA.
”Conform Proiectului tehnic de închidere și ecologizare aferent Minei Uricani închiderea Minei Uricani pentru secțiunea Suprafață a fost proiectată a se desfășura în două etape: Etapa I-a – Lucrări de închidere și ecologizare suprafață (reabilitare incinte și recultivare suprafețe) și Etapa a II-a – Lucrări suplimentare solicitate de comunitatea locală Uricani. Lucrările de închidere și ecologizare suprafață, care includ reabilitare incinte și recultivare suprafețe au fost finalizate la 31 decembrie 2020, și au fost recepționate în baza Procesului- Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.461 din 17 Martie 2021. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 8.837.616,56 lei fară TVA, din care : Reabilitare incinte :7.264.556, 58 lei, fără TVA; Recultivare Suprafețe :1.573.059,98 lei, fără TVA”, arată documentul menționat.
Lucrările de închidere și ecologizare suprafață, care au constat din reabilitare incinte și recultivare suprafețe, au fost executate în baza proiectului Tehnic de închidere și ecologizare pentru sucursala Mina Uricani – Reactualizare 2014, simbol 45-184/R2, elaborat de către firma de proiectare Societatea Cepromin S.A.
Monika BACIU