Actualitate

Începe lupta împotriva traficului de persoane

În perioada 17–23 octombrie 2016, Agentia Nationalã împotriva Traficului de Persoane (ANITP) implementeazã campania nationalã Sãptãmâna prevenirii traficului de persoane, sub sloganul Traficul de persoane poate fi prevenit!, pentru al cincilea an consecutiv, dedicatã marcãrii Zilei Europene de luptã împotriva traficului de persoane – 18 octombrie.

Campania de prevenire este realizatã în conformitate cu prevederile Planului National de Actiune 2015-2016 pentru implementarea Strategiei Nationale împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2012-2016 si urmãreste sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul traficului de persoane în contextul marcãrii zilei de 18 octombrie – Ziua Europeanã de luptã împotriva traficului de persoane si cresterea gradului de informare a categoriilor vulnerabile cu privire la riscurile asociate traficului de persoane.

Mesajul campaniei este Împreunã putem lupta împotriva traficului de persoane!. În acest context, la nivelul Centrului Regional Alba Iulia din cadrul Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane vor fi desfãsurate  activitãti de informare a tinerilor pentru adoptarea unei conduite preventive, dar si a riscurilor si implicatiilor traficului de persoane si va fi vizionat un film pe tema traficului de persoane. Activitãtile de prevenire sunt realizate în colaborare cu partenerii institutionali Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara, Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Hunedoara, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu. În data de 18.10.2016 la sediul Institutiei Prefectului judetul Alba, Centrul Regional Alba Iulia va organiza o masã rotundã, unde vor participa reprezentanti ai autoritãtilor publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale, institutii implicate în prevenirea, combaterea si asistenta victimelor traficului de persoane din judetele Alba,  Sibiu si Hunedoara.  Temele abordate vizeazã îmbunãtãtirea activitãtii interinstitutionale în lupta împotriva traficului de persoane si necesitatea concentrãrii eforturilor pe linia prevenirii traficului de persoane, activitate ce trebuie desfãsuratã cu folosirea tuturor resurselor sociale. În anul 2007, ca urmare a recomandãrii Parlamentului European, precum  si a propunerii înaintate de cãtre Comisia Europeanã, data de 18 octombrie  a fost desemnatã  „Zi Europeanã de luptã împotriva traficului de fiinte umane”. Acest demers a fost considerat un pas important întreprins de cãtre Comisia Europeanã în contextul asumãrii, pe termen lung, a angajamentului de a preveni si combate traficul de fiinte umane.  În contextul marcãrii Zilei Europene de luptã împotriva traficului de persoane, Agentia Nationalã Împotriva Traficului de Persoane a organizat, independent sau în colaborare cu partenerii sãi guvernamentali  si neguvernamentali, numeroase campanii si activitãti de prevenire la nivel national. Agentia Nationalã împotriva Traficului de Persoane este Coordonator National al aplicãrii politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfãsura activitãti de prevenire si monitorizare a acestui fenomen infractional.