Încep înscrierile la examenul de bacalaureat

Absolventii de liceu sunt asteptati sã îsi depunã cererile de înscriere în vederea sustinerii examenului de bacalaureat.

Prima etapã de înscriere are loc în perioada 22 – 26 mai. La prima sesiune a examenului de bacalaureat pot participa absolventii seriei curente, dar si absolventii din seriile anterioare, care nu au promovat examenul maturitãtii. Primele probe din cadrul examenului de bacalaureat încep în data de 8 iunie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, în intervalul 8-9 iunie, candidatii vor sustine evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã (proba B), iar în perioada 9-13 iunie, va avea loc evaluarea competentelor digitale (proba D). În perioada 14-16 iunie, absolventii de liceu vor sustine evaluarea competentelor lingvistice într-o limbã de circulatie internationalã (proba C). Prima probã scrisã va avea loc în data de 26 iunie cu proba scrisã la limba si literatura românã. În 27 iunie are loc proba scrisã la limba si literatura maternã, iar în 28 iunie candidatii vor sustine examenul la proba obligatorie a profilului. Pe data de 30 iunie are loc proba la alegere a profilului si specializãrii. Rezultatele preliminare vor fi afisate în data de 5 iulie. În aceeasi zi se pot depune si contestatiile, iar rezultatele finale vor fi afisate pe data de 10 iulie.

Monika BACIU