INCD INSEMEX Petrosani, un institut demn de aprecierea întregii Vãii a Jiului

Institutul National pentru Cercetare si Dezvoltare pentru Securitate Minierã si Protectie Antiexplozivã este pentru întreagã Vale a Jiului o mândrie localã datoritã activitãtii de cercetare si inovare si a  seriozitãtii cercetãtorilor care îsi desfãsoarã, aici, activitatea.
Putini stiu însã cã în spatele rezultatelor, care au dus institutia din Valea Jiului într-o pozitie de top în ierarhia activitãtilor de cercetare-dezvoltare din România si din întreaga lume, stau ore întregi de muncã, de studiu, de analizã si de experimente pe care le desfãsoarã zi de zi o echipã de oameni dedicati muncii lor, oameni cu pregãtire temeinicã în specialitatea lor, în cea mai mare parte detinãtori ai titlului de doctor în stiinte ingineresti. ”Este esential sã precizãm faptul cã membrii Consiliului stiintific al institutiei noastre au privilegiul de a lucra cu o exceptionalã echipã de cercetãtori, ingineri, tehnicieni, laboranti s.a.m.d. care fac din munca întregii noastre echipe una generatoare de performantã si nu putem decât sã ne bucurãm si sã fim  mândri cã am reusit sã construim o astfel de echipã”, spune dr.ing. George Artur Gãman, directorul general al INCD INSEMEX Petrosani.

Dar cine sunt acesti oameni? Toate performantele obtinute de cercetãtorii INSEMEX Petrosani, sunt evaluate, în primul rând, de Consiliul stiintific al acestei institutii, compus din personalitãti de prim rang în activitatea de cercetare din tara noastrã, ca de exemplu, dr.ing. George Artur Gãman – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Emilian Ghicioi –cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Doru Cioclea – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Gheorghe Daniel Pupãzan – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Angelica Nicoleta Cãlãmar – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Sorin Consatntin Burian – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Mihai Magyari – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Lucian Moldovan – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Mihaela Pãrãian – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing.habil. Dragos Alin Vasilescu – cercetãtor stiintific gradul I; dr.ing. Attila Kovacs – cercetãtor stiintific gradul II; dr.chimist Maria Prodan cercetãtor stiintific gradul III s.a. Iar, pornind de la acest important atu pe care-l reprezintã echipa de cercetãtori pe care o conduce, INCD INSEMEX îsi va continua drumul ascendent în activitatea de cercetare, confirmându-si statutul pe care deja si l-a câstigat în acest domeniu si aducând, în acelasi timp,  plus-valoare imaginii Vãii Jiului, în tarã si în lume Înfiintat în urmã cu 71 de ani la Petrosani, ca institut de cercetare în domeniul securitãtii miniere si reacreditat, sub actuala denumire, în anul 2006, prin Hotãrâre de Guvern, INSEMEX si-a diversificat permanent aria de competentã în domeniul cercetãrii, fiind astãzi una dintre cele mai performante institutii care efectueazã cercetãri în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã pentru medii potential explozive si/sau toxice din întreaga lume.

Un comentariu la „INCD INSEMEX Petrosani, un institut demn de aprecierea întregii Vãii a Jiului

  • 2 martie 2020 la 11:23
    Permalink

    mai dracie dar aicea sunt mai multi doctori decat la spitalul de urgenta oare sunt facuti pe dealul institutului ?

Comentariile sunt închise.