P romovabilitatea la examenul de definitivat a crescut sensibil în județul Hunedoara. Au fost afișate rezultatele finale ale examenului prin care cadrele didactice dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Astfel, 73 de candidați au promovat și obținut definitivarea în învățământul
preuniversitar.
”Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor, este 67,00% (în ușoară creștere față de rezultatele inițiale – 66,05%).
Astfel, după reevaluarea celor 21 de lucrări pentru care au fost depuse contestații, 73 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 72 de candidați”, arată ISJ Hunedoara.
Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat
trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.
La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 118 de candidați, adică 97,52% din cei înscriși. Dintre aceștia, 9 candidați s-au retras.
Astfel, din totalul celor 109 candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 73 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 11 candidați au obținut note între 9,50 și 9.99.De asemenea, 36 de candidați au primit note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 9 candidați.
Monika BACIU