Încã o lucrare de aproape douã milioane asteaptã constructor

Autoritãtile locale de la Petrosani au scos la licitatie contractul de proiectare si executie pentru  modernizarea strãzilor Andrei Muresanu, Mihail Kogãlniceanu si Gheorghe Baritiu. 1.938.610 lei, fãrã TVA este valoarea contractului care prevede proiectarea si executia lucrãrilor.
„Lucrãrile aferente acestui obiectiv se executã pe o lungime de 910 m si constau în: sistem rutier: îmbrãcãminte din beton asfaltic (dupã îndepãrtarea structurii existente) alcãtuitã din: strat fundatie balast, strat de piatrã spartã, strat de legãturã, strat de uzurã, borduri;  structura trotuarelor: strat de balast, strat de piatrã spartã, strat de nisip, pavele  autoblocante, borduri; scurgerea apelor: prin realizarea rigolelor carosabile, prin ridicarea capacelor cãminelor si unde este cazul înlocuirea acestora; siguranta circulatiei: prin montarea indicatoarelor rutiere, prin realizarea marcajelor longitudinale si treceri de pietoni”, aratã documentatia. Ofertele din partea firmelor constructoare pot fi depuse pânã în data de 28 noiembrie, iar lucrãrile vor începe anul viitor.
Cosmin BACIU