Încă 65.000 de lei pentru Greenline Valea Jiului

C J Hunedoara a adoptat proiectul privind utilizarea excedentului în sumă de 65,00 mii lei , la capitolul ” Transporturi ”.
Mai exact, suma va fi folosită pentru expertizarea documentațiilor DTAC și a proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiții “ Linia verde de autobuze
electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului “ – componenta 1 și pentru obiectivul de investiții “ Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului “ – componenta 2 .
Green Line Valea Jiului prevede achiziționarea a 26 de autobuze electrice, amenajarea unui depou în municipiul Vulcan, construirea/ modernizarea a 112 stații de transport public, și realizarea a 34 de stații de reîncărcare pentru autobuzele electrice și două stații de reîncărcare pentru automobile electrice. Totodată, vor fi reabilitați aproximativ 5 kilometri de drum. Conform proiectului, în 20 dintre stațiile de autobuz vor fi montate automate pentru emiterea cardurilor/ tichetelor de călătorie. În alte 42 de stații trebuie montate sisteme de informare a călătorilor. Autobuzele ar urma să fie supravegheate video, să fie realizat un portal web și o aplicație de mobil pentru informarea călătorilor.
Monika BACIU