În Valea Jiului viitorul pare negru precum huila

8_siteViitorul Vãii Jiului este unul sumbru, precum conditiile de muncã ale minerilor din fundul pãmântului. Luminita de la capãtul tunelului nu pare sã fie prea strãlucitoare pentru Valea Jiului, desi ministrii încearcã sã creioneze un aspect pozitiv.

Aspect pozitiv, plin de incertitudini si vorbe, dar si fapte care nu duc decât la vânzare.

CEH, spre privatizare

Toate drumurile duc la privatizare. Deputatul PP-DD din Colegiul de Est Valea Jiului, Monica Iacob Ridzi a depus în urmã cu câteva sãptãmâni o interpelare cãtre ministrul delegat pe probleme de Energie Constantin Nitã cãruia îi solicita rãspunsuri cu privire la intentiile Guvernului în ceea ce priveste perspectiva Complexului Energetic Hunedoara. Rãspunsul este unul cât se poate de clarmamutul energetic va fi privatizat.

”În conformitate cu prevederile Memorandumului Tehnic de Întelegere asumat de Guvern în urma ultimei întâlniri cu reprezentantii Fondului Monetar International, Banca Mondialã si Uniunea Europeanã, toate actiunile în ceea ce priveste Complexul Energetic Hunedoara converg cãtre rpivatizare. În acest sens în urmãtoarea perioadã se va adopta o Hotãrâre de Guvern, în concordantã cu toate procedurile necesare pentru vânzarea pachetului majoritar de actiuni detinute de stat la SC Complexul Energetic Hunedoara SA cãtre un investitor strategic”, se aratã în rãspunsul oferit de ministrul Constantin Nitã deputatului hunedorean.

Ministrul delegat pe probleme de energie, Constantin Nitã a precizat acum douã sãptãmâni la Petrosani cã CEH va fi privatizat.

Activitatea minierã va continua în Valea Jiului

8_1sitePrintre întrebãrile deputatului cãtre ministrul delegat pe probleme de energie a fost si una stringentã. Care sunt mãsurile ce le va lua Guvernul pentru ca activitatea minierã din Valea Jiului sã continue. Rãspunsul oferit de ministru este unul evaziv. Activitatea extractivã va continua dupã ce Societatea NAtionalã a Huilei va fuziona cu Complexul Energetic Hunedoara. Asta undeva în al doilea trimestru al acestui an.

”Asa cum s-a angajat prin Hotãrârile de Guvern promulgate în vederea înfiintãrii Complexului Energetic Hunedoara, respectiv în vederea constituirii noilor societãti din fosta Companie Nationalã a Huilei SA Petrosani, Societatea Nationalã a Huilei si Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului, Guvernul, prin ministerele inplicate, parcurge pasii necesari pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Nationalã a Huilei Petrosani SA si Complexul Energetic Hunedoata. Finalizarea fuziunii, asa cum a fost stabilit prin Memorandumul Tehnic de întelegere cu instutiile financiare internationale, va fi în trimestrul 2 al anului curent. Dupã fuziune, activitatea minierã din Valea Jiului va continua, pe de o parte integratã în Complexul Energetic Hunedoara, urmând a avea un rol foarte important în cresterea actractivitãtii economice, în vederea privatizãrii, iar pe de altã parte prin acordarea de ajutor de stat pentru facilitarea închiedrii minelor de cãrbune necompetitive conform legislatiei europene, de care beneficiazã pânã în 2018, Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului”, mai precizeazã Nitã.

Adicã activitatea de extractie din Valea Jiului va continua la minele viabile din cadrul SNH, însã acestea vor fi privatizate.

Resursã energeticã, rãspunsuri evazive

Huila din Valea Jiului trebuie sã devinã resursã strategicã pentru siguranta energeticã nationalã. Asta spun reprezentantii din sistemul de minerit, dar si parlsamentarii care au fãcut front comun pentru ca Guvernul sã declare huila resursã strategicã. Raspunul în ceea ce priveste acest lucru este unul evaziv.

”În sprijinul companiei integrate mine-energie, pentru eliminarea

problemelor de startul, se urmãreste crearea unui cadru legislativ privind mãsuri de sigurantã în functionarea Sistemului Energetic National în contextul legii energiei nr. 123/2012 si a Directivei Uniunii Europene 72/2009, respectiv CEH va produce energie pe bazã de huilã indigenã la un pret reglementat, pentru siguranta SEN. De asemenea, se urmãreste atragerea de surse de finantare pentru punerea în aplicare a programului investitional atât în centralele electrice cât mai ales în unitãtile miniere care asigurã materia primã. Subliniez cã singura posibilitate de mentinerii a activitãtii de exploatare a zãcãmintelor de huilã din Valea Jiului este producerea si vânzarea produsului finit, energia electricã, la un pret competitiv pe piata de energie”, mai spune Nitã.

Constantin Nitã a precizat si de câti bani este minim necesar pentru retehnologizarea celor 4 unitãti miniere care rãmân viabile, dar a afirmat cã banii trebuie sã-i obtinã minerii din profit. „Cele 60 de milioane de euro trebuie obtinute din aportul propriu, adicã, la constituirea Complexului Energetic Hunedoara, se are în vedere doar aceste douã componente”, a declarat la Petrosani Constantin Nitã, ministrul delegat al Energiei.

S olutii alternative nu existã, dar se cautã solutii. De alternative la minerit se vorbeste de ani de zile, însã acest acest lucru a rãmas la stadiul de discutii si de indentificarea de solutii. Dentificare care nu existã pânã în momentul de fatã.

”În vederea generãrii de solutii alternative benefice pentru dezvoltarea regiunii Vãii Jiului care sã deschidã noi perspective economice si sociale, vã asigurãm întregul nostru suport pentru identificarea si implementarea acestora, împreunã cu autoritãtile locale si factorii politici din zonã”, a finalizat Nitã.

Monika BACIU

Un comentariu la „În Valea Jiului viitorul pare negru precum huila

Comentariile sunt închise.