În Regiunea Vest mai sunt disponibile 40% din fondurile europene pentru finantarea IMM-urilor din orase

IMM-urile din Regiunea Vest care vor sã acceseze fonduri nerambursabile pentru a-si dezvolta activitatea mai pot sã depunã proiecte spre finantare. Totul pânã în data de 30 august 2017, la ora 12:00, în cadrul Prioritãtii de investitii 2.2 „Sprijinirea creãrii si extinderea capacitãtii avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” a Regio-Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, potrivit unui comunicat al ADR Vest.

Conditiile specifice de accesare sunt detaliate în cadrul Ghidului specific acestui apel de proiecte – ghid care se gãseste pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro), la sectiunea Ghiduri de finantare/Apeluri lansate.  Finantarea proiectelor se va face în functie de punctajele obtinute în cadrul etapelor de  evaluare si în limita alocãrii financiare pentru Regiunea Vest. Finantarea vizeazã investitii în mediul urban – cu exceptia întreprinderilor mijlocii în cazul cãrora locul de implementare al proiectului poate sã fie si în mediul rural.  Valoarea finantãrii nerambursabile acordatã este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion de euro. Contributia solicitantului de finantare, din valoarea eligibilã a proiectului, diferã în functie de dimensiunea firmei,  45% pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici 55% pentru întreprinderile mijlocii