[ În noiembrie și decembrie urmează noi licitații pentru vânzarea activelor CEH ]

Î n luna noiembrie vor fi organizate trei licitații pentru vânzarea unor active ale Complexului Energetic Hunedoara. Este vorba de activele care nu își găsesc cumpărător, și anume terenul de sport zona de intervenție Baleia I, Cabana 5 Sud și baza de agreement Sohodol. ”Pentru valorificarea celor trei imobile, fiind epuizat setul de licitații cu prețul de pornire diminuat cu 10% din valoarea de evaluare, administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru stabilirea modalității de continuare a valorificării, la data de 18.10.2021. Hotărârea adunării creditorilor a fost următoarea: se aprobă organizarea a două seturi de câte patru licitații cu prețul de pornire diminuat cu 20% din valoarea de piață stabilită prin evaluare, respectiv: 109.216 euro fără TVA pentru ,Cabana 5 Sud’’, 34.106 euro fără TVA pentru ”Teren de sport zona de intervenție Baleia I” și 29.366 euro fără TVA pentru ”Bază de agrement zona Sohodol”. Procesul-verbal al ședinței a fost depus la dosarul instanței și a fost publicat în BPI nr. 17595/20.10.2021. Prima licitație a fost stabilită la data de 11.11.2021, iar următoarele în datele de 18.11.2021, 25.11.2021 și 02.12.2021”, arată raportul administratorului judiciar. Cu 69,49% din voturile exprimate (65,80% din totalul creanțelor), adunarea creditorilor a adoptat hotărârea prin care se aprobă organizarea a două seturi de câte patru licitații cu prețul de pornire diminuat cu 20% din valoarea de piață stabilită prin evaluare.

Monika BACIU