În cadrul Proiectului ,,Modernizare, extindere şi dotare – Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva’’ a CJ Hunedoara / O singură asociere de firme vrea să modernizeze UPU a SJU Deva

O singură asociere de firme vrea să modernizeze unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva. VALNEL
CONSTRUCT S.R.L, în calitate de lider, alături de subcontractanții STOP FIRE CONSULTING SERV S.R.L., PARVA ELECTRIC și ELECTRIC STANDARD PREST au depus ofertă în cadrul procedurii de licitație organizată de CJ Hunedoara pentru proiectul execuția lucrărilor in cadrul Proiectului ,,Modernizare,
extindere şi dotare – Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva’’.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență la nivelul Unității de Primiri Urgențe Deva. Modernizarea, extinderea și dotarea UPU Deva are ca scop final o mai bună organizare a activității medicale de urgență, asigurarea unor condiții superioare de îngrijire a pacienților, eliminarea riscurilor medicale, reducerea timpului de așteptare, prin asigurarea unor spații suplimentare de investigații și tratament, creșterea numărului de pacienți care pot fi investigați și tratați simultan, diversificarea actului medical, prin asigurarea spațiilor adecvate și pentru alte specialități medicale. Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a SJU Deva functioneaza în clădirea principală a Spitalului. Aceasta a fost proiectată și realizată în perioada 1975-1978, conform normativelor de la acea data.
În prezent, aceasta unitate nu mai corespunde funcțional actualelor exigențe impuse de normativele specifice activității de primire urgențe. Principalele deficiențe functionale sunt: lipsa unui spațiu de primire triaj. În prezent, această activitate se desfașoară pe coridorul unității lipsa unui spațiu de așteptare pentru pacienți și pentru aparținători. Aceștia asteaptă pe coridor în același spațiu în care se efectuează triajul; lipsa dotărilor sanitare pentru pacienți și aparținătorii care asteaptă ; lipsa unui spațiu pentru investigații radiologice; resuscitarea se face în prezent în cabinetul de tratamente; spațiul pentru supraveghere (spitalizare temporară) este insuficient; lipsa unui spațiu distinct pentru gipsare; spațiile destinate personalului – vestiare, camera odihnă sunt subdimensionate”, arată documentul CJ Hunedoara.
Lucrările propuse pentru
modernizare includ, pe lângă reorganizarea spațiilor existente la parterul și etajul 1 al pavilionului central, și extinderea clădirii cu un corp nou cu regim de înălțime Parter + Etaj 1, comunicarea făcându-se prin intermediul unui corp de legătură cu funcțiune de coridor. Extinderea propusă va avea: spațiu triaj-informații + grup sanitar triaj, spațiu decontaminant, spațiu decontaminare, sală de așteptare pacienți + grup sanitar pacienți, grup sanitar personal medical, spațiu resuscitare, scară acces et.1, ploscar, tratamente urgențe imediate și spațiu de lucru, spațiu tratamente chirurgicale, spațiu gipsare, coridor, depozit, depozit rufe curate, depozit rufe murdare, 2 lifturi, hol de legătură + coridor de circulație și 2 (două) lifturi la et.1. U.A.T. Județul Hunedoara a depus proiectul de modernizare a UPU Deva în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. În prezent, proiectul este selectat pentru finanțare. Valoarea investiției este de 6.836.050,01 lei inclusiv TVA, din care C+M 4.291.902,65 lei inclusiv TVA. Contribuția Consiliului Județean este de 136.721,02 lei.
Monika BACIU