În amintirea unui trecut zbuciumat / Urmele mãicutelor din Mallersdorf sunt pãstrate la Petrosani

Urmele mãicutelor din Mallersdorf sunt pãstrate vii la Petrosani. Aici functioneazã o scoalã care a scãpat de furia statului. În 1948 mãicutele catolice au fost alungate, însã în urma lor a rãmas o scoalã. Capela de la Scoala Cor Iesu din Petrosani si-a recãpãtat strãlucirea de odinioarã.
De clãdire se leagã un trecut zbuciumat. Istoria clãdirii începe în anul 1893, atunci când în localitate se stabilesc cãlugãritele franciscane  de Mallersdorf, care au înfiintat scoala elementarã de sase clase pentru fete si care, mai apoi, s-a transformat în anul 1905 în scoalã popularã. Cãlugãritele franciscane predau în scoalã, se ocupau de îngrijirea bolnavilor si conduceau azilul de bãtrâni. Capela spitalului a fost sfintitã în cinstea lui Isus aflat în suferintã, iar capela mãnãstirii, în cinstea lui Isus, tãmãduitorul rãnilor. În anul 1919 îsi aflã începuturile scoala pentru bãieti, aceasta fiind condusã între anii 1920-1928 tot de cãtre cãlugãritele franciscane. Anul 1948 reprezintã trecerea scolilor în proprietatea statului, cãlugãritele au fost împrãstiate în alte localitãti, de asemenea, clãdirile mãnãstiresti au fost demolate. În singurã clãdire rãmasã, care a folosit în regimul trecut ca scoalã generalã, începând din anul 2001, functioneazã scoala maghiarã „Cor Jesu” , precum si casa de copii a cãrei existentã este asiguratã de cãtre Organizatia Sfântului Francisc.
“Istoria capelei este asa zbuciumatã precum este istoria Vãii Jiului. La sfârsitul secolului al XIX-lea au venit surorile din Mallersdorf, au fost chemate de parohul romano-catolic din Petrosani si au venit sã lucreze pentru spitalul din Petrosani si ele au înfiintat o mãnãstire si o scoalã. Noi suntem în clãdirea scolii. scoala a avut si o capelã frumoasã, iar aceastã scoalã confesionalã în limba maghiarã a functionat pânã în 1948 când au fost nationalizãrile si un lucru trist, surorile au fost alungate din Valea Jiului. Am reusit sã reprimim la retrocedãri aceastã scoalã si acum 12 ani, aici a început sã functioneze aceastã casã pentru copii, Inima lui Isus (Cor Iesu), dar când a fost renovatã au au existat posibilitãti pentru a renova si capela. Acum un an a fost o întelegere sã renovãm capela scolii si ajutati de Primãria Petrosani, Primãvãria Varpalota, un minister din Ungaria si surorile dinMallersdorf ne-au ajutat sã restaurãm capela si astãzi, este inaugurarea este inaugurarea oficialã a capelei”, ne-a spus preotul Szasz Ianos.
La renovarea capelei au contribuit si autoritãtile locale de la Petrosani. Capela Sf. Francisc de la vechea Scoalã magharã din Petrosani va fi, astfel, un loc dedicat copiilor si va putea gãzdui evenimente circumscrise educatiei, caritãtii, culturii, spiritualitãtii.
“Este reinaugurarea capelei. Fundatia Sfântul Francisc s-a ocupat de aceste chestiuni. Suntem în clãdirea care a fost a mãicutelor de la Mallersdorf. Lucrãrile s-au terminat si capela si-a recãpãtat utilitatea, aici va fi o salã în care se vor desfãsura, pe lângã evenimentele religioase, si evenimente cultural-artistice”,  a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani. Sunt în jur de 45 de copii care locuiesc în clãdire si încã 40 de copii care vin dupã-amiaza si iau parte la activitãtile  cultural – educative.
Monika BACIU