Iluminatul public din parcurile din Lupeni va fi modernizat

Iluminatul public din municipiul Lupeni va fi modernizat. Autoritãtile locale achizitioneazã “lucrãri de proiectare instalatie electricã si executie modernizare iluminat public”.
Sunt mai multe parcuri care vor beneficia de investitia autoritãtilor locale si anume parcul Scoala Gimnazialã nr.3, Parcul Zona Nivelt, Parcul Viitorului, Parc Bucura, Parc Cinematograf,  Parc Bãrbãteni. 258.600 de lei este  valoarea contractului derulat de autoritãtile publice locale din municipiul Lupeni.  În paralel, dar pe fonduri europene, autoritãtile locale de la Lupeni vor sã acceseze fonduri europene pentru modernizarea iluminatului public. În acest sens, a fost demaratã o procedurã  pentru întocmirea unei  documentatii tehnico-economice pentru obtinerea finantãrii prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritara 3 -,, Operatiunea C –,, Iluminat public ” pentru strãzile întabulate. Dacã autoritãtile locale vor reusi sã obtinã finantare pentru acest proiect, cheltuielile cu iluminatul public s-ar reduce cu 60 de procente.
Cosmin BACIU