Hunedoara, cea mai slabă concentrare a instituțiilor de cercetare

J udețul Hunedoara are cea mai slabă concentrare a instituțiilor din cercetare din Regiunea Vest.

Din cele 150 de infrastructuri de cercetare
existente la nivel regional, doar 2% sunt localizate în Hunedoara. În județul Hunedoara există 3 entități de cercetare, și anume Institutul Național de Cercetare – Securitate Dezvoltare pentru industria minieră și protecție antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, Universitatea din Petroșani și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP).
”INSEMEX și Universitatea din Petroșani sunt instituții cu potențial pentru cerce­tare-dezvoltare în zonă, care pot fi în același timp promotori ai inovării în județ și liant pentru
ecosistemul de inovare. În cadrul INSEMEX există o infrastructură de
cercetare – dezvoltare de un înalt nivel de performanţă, similar cu structurile CDI europene cu preocupări comune, în anul 2014 fiind catalogată prin HG nr. 786 ca Instalaţie de Interes Naţional „Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplo­zive şi instruirea persona­lului de intervenţie
pentru medii toxice / explozive”. INSEMEX a desfăşurat activităţi de CDI, precum şi servicii ştiinţifice şi tehnologice specifice pentru agenţi economici din: industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere potenţial explozive pentru evaluarea nivelului de securitate la explozie şi măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice; industria minieră –
studii privind starea de securitate a unităţilor miniere din punct de vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere”, arată un document postat pe
site-ul ARDVEST.
Universitatea din Petroșani cuprinde o importantă rețea de
cercetare formată din: Departamentul de Cercetare, Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic DCMPITT, 7 centre de cercetare, 2 laboratoare de cercetare științifică: Laborator de Analize și Încercări în construcții; Laboratorul de Cercetare şi Încercări de Materiale, Elemente şi Structuri de Construcţii.
”Următoarele domenii sunt considerate
prioritare în activitatea de cercetare din Universitate: Mine, Petrol şi Gaze; Energie; Mediu; Transport; Știinţe
fundamentale, economice şi socio-umane”, mai arată documentul.
Monika BACIU