Guvernul a alocat ajutoare de urgentã pentru judetul Hunedoara. Suma totalã care îi revine judetului este de 90.500 de lei. Prin proiectul de hotãrâre a Guvernului se propune acordarea de ajutoare de urgentã în sumã totalã de 2.135.450 lei pentru sprijinirea unui numãr total de 709 familii si persoane singure care se aflã în situatii de necesitate cauzate de incendii, inundatii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sãnãtate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã, în vederea ameliorãrii situatiei socio-materiale, de locuit si de sãnãtate ale acestora. Astfel, în aceastã categorie sunt 43 de beneficiari, iar suma alocatã este de 74.000 de lei.

“Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgentã familiilor si persoanelor care se aflã în situatii de necesitate datorate calamitãtilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si pentru alte situatii deosebite datorate stãrii de sãnãtate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã, precum si în alte situatii stabilite prin hotãrâre a Guvernului, care va cuprinde si procedura si/sau conditiile de acordare. Aceste ajutoare de urgentã se suportã din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale”, aratã proiectul.

Totodatã, pin proiectul de hotãrâre a Guvernului se propune acordarea de ajutoare de urgentã în sumã totalã de 2.135.450 lei pentru sprijinirea unui numãr total de 709 familii si persoane singure care se aflã în situatii de necesitate cauzate de incendii, inundatii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sãnãtate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã, în vederea ameliorãrii situatiei socio-materiale, de locuit si de sãnãtate ale acestora. 10 familii din judet sunt în situatia de fatã si vor beneficia de 14.000 lei.  Un numãr de 5 familii se aflã în situatii de necesitate cauzate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase care au afectat locuintele si anexele gospodãresti si necesitã sprijin pentru solutionarea problemelor de locuit, astfel s-a alocat suma de 2500 lei.

“Un numãr de 609 familii si persoane singure din judetele Alba, Arad, Arges, Bacãu, Botosani, Brasov, Brãila, Buzãu, Caras-Severin, Cãlãrasi, Constanta, Covasna, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Sãlaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si municipiul Bucuresti se confruntã cu situatii deosebite cauzate de starea gravã de sãnãtate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã si necesitã ajutoare de urgentã în sumã totalã de 1.798.750 lei. Din majoritatea anchetelor sociale rezultã cã familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgentã au membri cu grave afectiuni de sãnãtate, care necesitã tratamente medicale de duratã si interventii chirurgicale costisitoare, care nu sunt suportate în totalitate de cãtre casele judetene de asigurãri de sãnãtate, precum si respectarea regimurilor alimentare recomandate de medici. Majoritatea persoanelor din familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgentã nu au posibilitatea sã obtinã venituri din alte activitãti, având capacitatea de muncã redusã”, mai aratã proiectul Guvernului.

Monika BACIU