Hercules Lupeni – Univ. Petrosani 4-0 (0-0) / Sufocati dupã pauzã

12Diferentã mare de abordare, dupã pauzã, între o echipã oaspete care nu a fãcut niciun antrenament în luna mai (!), si o alta, Hercules Lupeni, mult mai bine pregãtitã fizic. Universitatea a fãcut fatã pânã la … mai departe