Guvernul se teme de repercusiunile închiderii CEH

Pentru cã activitatea Complexului Energetic Hunedoara nu mai poate continua, Ministerul Energiei pregãteste disponibilizãrile. Complexul Energetic Huendoara nu mai are sanse de redresare, iar pentru a evita convulsiile sociale, ministerul de resort pregãteste mãsuri de protectie socialã pentru persoanele care vor pãrãsi sistemul.

Ministerul Energiei a analizat situatia economico-financiarã a societãtii, iar rezultatele sunt îngrijorãtoare. Astfel în cazul în care se va pune lacãtul pe companie, ministerul nu vrea convulsii sociale, iar pentru asta pregãteste un act normativ  prin care disponibilizatii sã plece cu sume compensatorii.

 

Închidere pânã în 2018

Desi sindicalistii au cerut în repetate rânduri prelungirea termenului de închidere a minelor, ministerul a elaborat planul pentru perioada 2013 – 2018. adicã, cel mai probabil, durata de viatã a minelor din Valea Jiului este anul 2018.

“Prin mãsurile întreprinse de administratorul special în insolventã si administratorul judiciar provizoriu s-a urmãrit reducerea cheltuielilor societãtii cu forta de muncã, fiind denuntat inclusiv contractul colectiv de muncã încheiat la nivelul societãtii. Aceste demersuri nu au creat si nu pot crea singure premise pentru redresarea activitãtii societãtii, a cãrei activitate s-a redus în mod permanent. Conform intentiei declarate prin cererea de deschidere a procedurii insolventei, mãsurile privind redresarea activitãtii societãtii urmeazã a se propune în cadrul planului de reorganizare a activitãtii”, aratã Ministerul Energiei în nota de fundamentare a Ordonantei de Urgentã a Guvernului pentru completarea anexei la Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 – 2018 a unor mãsuri de protectie socialã acordatã persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum si alte mãsuri.

Ministerul Energiei aratã cã societatea se confruntã cu probleme care nu îi asigurã functionarea.

“O serie de alte probleme cu care se confruntã societatea precum, acumularea de datorii de cãtre S CEH fatã de furnizori, care au dus la refuzul acestora de a mai aproviziona sucursalele cu stocuri absolut necesare mentinerii în functiune a minelor si electrocentralelor. Dificultatea de a asigura plãtile curente, astfel încât activitatea minierã sã functioneze în conditii de sigurantã. Inexistenta unui stoc de cãrbune. Cele douã sucursale Paroseni si Mintia functioneazã fãrã autorizatie de mediu. Existã dificultãti în ceea ce priveste finalizarea investitiei de mediu de la Paroseni (realizatã în proportie de 96%). La nivelul lunii martie 2016 s-a estimat un deficit de cc. 20 mil lei (venituri estimate de 31,463 mil lei, cheltuieli estimate de 51,122 mil lei). Societatea nu are bani pentru achizitionarea certificatelor de gaze cu efect de serã aferente productiei de energie electricã realizatã în anul 2015, au determinat necesitatea analizãrii si promovãrii unor mãsuri de protectie socialã a persoanelor disponibilizate de la S CEH SA ca urmare a reducerii activitãtii acesteia”, mai aratã ministerul energiei în proiect.

 

CEH nu îsi poate continua activitatea

Ministerul de resort este sceptic în ceea ce priveste continuarea activitãtii Complexului Energetic Hunedoara. Indicatorii tehnico-economici nu aratã nicio îmbunãtãtire, ba din contrã societatea se adânceste în datorii.

“Luând în considerare faptul, cã în perioada urmãtoare nu existã premise pentru cresterea veniturilor la un nivel care sã poatã sustine actuala structurã organizatoricã, pe lângã celelalte mãsuri de reducere a costurilor,  S CEH SA trebuie sã implementeze un aplu program de restructurare si reorganizar prin elaborarea si aplicarea unor norme de structurã unitare pentru activitatea de energie si activitatea de minerit, al cãror efect nu presupune în acest moment redresarea activitãtii societãtii, ci mai degrabã o adaptare la conditiile actuale care au dus la reducerea activitãtii, apare ca necesarã cuprinderea S CEH SA între operatorii economici prevãzuti în anexa la Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 36/2013, aprobatã cu completãri, prin Legea nr. 259/2013, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Ca efect al includerii S CEH SA în anexa la Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 36/2013, aprobatã cu completãri, prin Legea nr. 259/2013, cu modificãrile si completãrile ulterioare, persoanele disponibilizate în baza unui plan de disponibilizare ca urmare a reducerii activitãtii vor putea beneficia de mãsuri de protectie socialã”, mai aratã în documente.

CEH a functionat, încã de la înfiintare, în conditiile unei piete concurentiale nefavorabile, activitatea acesteia fiind afectatã în mod direct de influentele mediului extern si conditiile interne în care operatorul economic si-a desfãsurat activitatea, elemente care au condus, inevitabil la afectarea rezultatelor economico-financiare ale societãtii.

Monika BACIU

2 comentarii la „Guvernul se teme de repercusiunile închiderii CEH

  • 6 aprilie 2016 la 16:09
    Permalink

    Nu se doreste inchiderea mineritului. Trebuie facuta restucturare reala si dura. Mineritul are viitor in anumite conditii.

  • 13 aprilie 2016 la 15:03
    Permalink

    cu cel mai bun economist din toate timpurile mineritului ,avem sanse de redresare ,exact cum a facut si cu cnh -ul !

Comentariile sunt închise.