Guvernul încurajeazã sportul

Tinerii vor fi implicati în tot felul de activitãti sportive. Guvernul a aprobat o  serie de mãsuri pentru a încuraja implicarea copiilor si tinerilor juniori în activitãti si competitii sportive, pentru stimularea interesului pentru practicarea în mod organizat a activitãtilor de educatie fizicã si sport, în vederea formãrii de performeri.

Concret, Executivul a aprobat finantarea activitãtilor sportive plecând de la selectie, instruire, pregãtire si realizarea de competitii sportive ale copiilor si juniorilor mici, precum si ale persoanelor cu nevoi speciale, în baza unor proiecte si programe ale federatiilor sportive nationale.“În acest sens, se modificã Hotãrârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiintãrii pe lângã Ministerul Tineretului si Sportului-România a unei activitãti finantate integral din venituri proprii. Potrivit noilor reglementãri, Programele Sportive Nationale vor fi promovate, dezvoltate si implementate prin competitii sportive organizate cu sprijinul directiilor judetene pentru sport si tineret.De asemenea, s-a creat cadrul legal pentru dezvoltarea Programului national ”Centre nationale pentru pregãtirea sportivã a juniorilor mici”.

Programul va permite finantarea de actiuni de selectie, pregãtire sportivã si participare la competitii a copiilor si juniorilor mici, pentru a parcurge etapele pentru performanta sportivã, pe baza proiectelor si programelor propuse de federatiile sportive nationale”, aratã un comunicat al Guvernului.

Ministerul Tineretului si Sportului va dezvolta, împreunã cu structurile implicate, un set de activitãti cu rol educativ, social, de sãnãtate si recreere pentru tinerii de toate vârstele. De asemenea, hotãrârea adoptatã de Guvern stabileste cã sportivii români participanti la Cupa Davis, la Cupa Federatiei-FEDCUP la tenis si la Cupa mondialã la rugby, precum si antrenorii acestora si alti tehnicieni, vor putea fi premiati de Ministerul Tineretului si Sportului pentru performantele deosebite obtinute. Pânã în prezent, potrivit prevederilor HG nr. 311/2003, puteau fi premiate doar rezultatele deosebite obtinute la campionatele mondiale, campionatele europene, Jocurile paralimpice, Jocurile Francofoniei, precum si alte persoane.

Monika BACIU