Gunoaiele din judet sunt valoroase pentru firmele de profil.  O societate din satul Cârnesti a depus o contestatie împotriva  procesului-verbal întocmit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara”, în procedura,  licitatie deschisã, organizatã în vederea atribuirii unui contract de achizitie  publicã având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hateg”.  Firma a solicitat  solicitat Consiliului anularea actului atacat si obligarea autoritãtii contractante la reluarea procesului de evaluare prin reexaminarea propunerii sale tehnice.
“Respinge contestatia formulatã de PETRESCU PETROVIDAN SRL, în contradictoriu cu ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”, privind deciâzia autoritãtii contractante de a-i declara inacceptabilã oferta depusã în cadrul procedurii initiate cu anunt de  participare nr. 181467, publicat în SEAP la data de 16.12.2017, pentru neconstituirea cautiunii”, aratã decizia CNSC.  Contractul are o valoare de 16,366,767.6 RON. Nu este pentru prima datã când licitatia organizatã de ADI Deseuri pentru zona Hateg este  contestat. Pregoterm, societatea de gospodãrire din Vulcan a vrut un contract în zona Hateg. Societatea din Vulcan a contestat procedura organizatã de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara”
Monika BACIU