Groapa de gunoi de la Uricani functioneazã pe terenul unei persoane fizice

Groapa de gunoi de la Uricani functioneazã pe terenul unei persoane fizice, iar România riscã sã intre în procedurã de infrigement din cauza neînchiderii acestei locatii si nu numai.
Pentru a închide depozitul de deseuri neconform de pe raza orasului Uricani, Consiliul Judetean Hunedoara intervine în problematicã. A fost aprobat proiectul de hotãrâre privind adoptarea unor mãsuri pentru îndeplinirea obligatiilor de mediu, referitoare la închiderea depozitului neconform de deseuri menajere Uricani.
“Depozitul neconform de deseuri menajere din Uricani a rãmas neînchis la finalizarea proiectului SMID Hunedoara, deoarece nu a îndeplinit conditiile de eligibilitate pentru a fi finantat din fonduri europene nerambursabile, mai precis nu a fost îndeplinitã conditia de eligibilitate referitoare la proprietatea publicã asupra terenului pe amplasamentul cãruia se aflã depozitul. Precizãm faptul cã terenul aferent depozitului neconform de deseuri municipale Uricani apartine unui proprietar privat (doamna Murg Susana) potrivit extrasului de carte funciarã (…), iar cantitãtile de deseuri apartin UAT Uricani, asa cum rezultã din actul administrativ (…) emis de Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, reprezentând “obligatiile de mediu pentru închiderea depozitului neconform de deseuri menajere Uricani, situat în partea de sud, sud-est a orasului Uricani, în fosta microcarierã de cãrbune Valomir/Balomir””, aratã documentatia CJ Hunedoara.
România riscã sã fie penalizatã dur de Comisia Europeanã pentru neînchiderea gropilor de gunoi neconforme. Una dintre acestea este chiar groapa de gunoi de la Uricani.
“Prin adresa (…) a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, înregistratã la registraturã Consiliului Judetean Hunedoara (…) s-a comunicat faptul cã depozitul neconform de la Uricani se aflã pe lista depozitelor neconforme rãmase neînchise care pot atrage penalitãti de infrigement, precizând faptul cã Ministerul Mediului a venit în sprijinul autoritãtilor locale cu Programul privind închiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, prin care se finanteazã integral contravaloarea lucrãrilor de închidere identificate prin bilantul de mediu I si ÎI pentru depozitul neconform din Uricani. Prin program se mentioneazã faptul cã, sunt eligibile atât UAT Uricani cât si UAT judetul Hunedoara. Prin comunicarea (…) înregistratã la registraturã Consiliului Judetean Hunedoara (…), Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara a dispus transferarea “obligatiilor de mediu pentru închiderea depozitului neconform de deseuri menajere Uricani, situat în partea de sud, sud-est a orasului Uricani, în fosta microcarierã de cãrbune Valomir/Balomir” cãtre UAT judetul Hunedoara – CJ Hunedoara, în vederea parcurgerii etapelor necesare pentru stingerea acestor obligatii precizate în actul administrativ (…) emis de APM Hunedoara”, mai aratã documentatia.
În conditiile în care Consiliul Judetean Hunedoara îsi asumã aceste obligatii, sunt necesare sã fie aprobate o serie de mãsuri pentru îndeplinirea conditiilor de executare a lucrãrilor, precum si clarificãri  post-închidere si anume, aprobarea întocmirii  documentatiilor necesare în vederea finantãrii lucrãrilor de închidere aferente depozitului din Uricani prin/din Programul privind închiderea depozotelor de deseuri municipale neconforme, gestionat de Ministerul Mediului; aprobarea preluãrii în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara a termenului aferent depozitului neconform de deseuri menajere Uricani, aflat în  proprietatea Susanei Murg, pe bazã de  contract de administrare, ce va fi încheiat între pãrti; aprobarea preluãrii în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara a depozitului neconform de deseuri menajere Uricani, pe baza unui contract de administrare ce se va încheia între proprietarul depozitului neconform UAT Uricani si CJ Hunedoara; dispunerea mãsurilor ca la finalizarea lucrãrilor de închidere a depozitului neconform de deseuri menajere, depozitul închis sã fie transmis în vederea  monitorizãrii post-închidere cãtre Consiliul Local Uricani/Primãria Uricani, iar valoarea lucrãrilor executate sã fie transferate cãtre UAT Uricani.
Litigiu pentru închiderea gropii de gunoi
Între timp, primãria Uricani încearcã sã obtinã prin intermediul instantei închiderea gropii de gunoi. 13 hectare de teren din Uricani s-au transformat într-o groapã de gunoi, iar autoritãtile locale vor sã obtinã, prin instantã, ecologizarea acestuia. Este vorba de terenul care a apartinut fostei cariere de la Valomir.
Zona s-a transformat într-o groapã de gunoi, iar acum edilii vor sã îi fortele pe cei de la Conversmin sã punã în aplicare o hotãrâre de Guvern din anul 2002 pentru ecologizarea unei suprafete de 13 hectare de teren. În acest sens, Primãria Uricani a dat în judecatã Ministerul Economiei si Conversmin. De la Tribunalul Bucuresti, dosarul s-a mutat la Curtea de Apel Bucuresti.
În anul 2009, terenul a fost clasificat ca fiind o groapã de gunoi. Asa aratã actele Guvernului, însã primarul Dãnut Buhãescu spune cã este vorba de o eroare. Pe o portiune a terenului s-a depozitat gunoi în decursul anilor, însã acesta apartine unui cetãtean.
Cosmin BACIU