Grãdinite noi în trei localitãti ale Vãii Jiului

Sase unitãti de învãtãmânt prescolar vor fi construite în judetul Hunedoara. La sediul Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara,  s-au semnat avizele educationale ale proiectelor – faza Studiu de fezabilitate pentru 6 clãdiri noi de grãdinitã, care urmeazã sã fie construite în localitãtile: Aninoasa, Geoagiu, Hãrãu, Lupeni, Orãstie si Vulcan.
“Noile clãdiri sunt proiectate pentru grãdinite cu 2, 3 sau 4 sãli de grupã, în functie de nevoile comunitãtilor. Acest program este implementat de Ministerul Educatiei Nationale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare. Apreciem sprijinul si implicarea reprezentantilor autoritãtilor publice judetene si locale în implementarea acestui important proiect”, aratã reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara.
Una din grãdinite va fi realizatã la Lupeni, în cartierul Viitorul. Pentru edili este un pas foarte important realizarea acestei grãdinite.
“Pentru noi ca reprezentanti ai  administratiei locale este foarte important sã asigurãm conditii optime pentru  dezvoltarea copiilor. O dezvoltare armonioasã de la cele mai fragede vârste contribuie la modelarea caracterelor viitorilor adulti”, a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.  Si la Vulcan va fi realizatã o unitate  destinatã prescolarilor.
“Unul dintre cele mai frumoase proiecte sociale si educationale dedicat copiilor prescolari este cel de construire a noii Grãdinite nr.5. Odatã cu finalizarea acestui proiect, actuala grãdinitã arondatã scolii nr. 5, va fi dezafectatã. Iatã cã astãzi am ajuns în momentul avizãrii Studiului de Fezabilitate pentru acest proiect, de cãtre reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.  Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii (PRET),  cofinantat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul României, are ca  obiective principale construirea a 380 de grãdinite noi si dotarea lor cu mobilier, data de finalizare fiind 31 decembrie 2019,  cu posibilitate de  prelungire.
Monika BACIU