Grãdinita IG Duca opera Mesterului Manole. Fãrã Ana…

Mesterul Manole a construit mãnãstirea Argesului mai repede de cum se realizeazã grãdinita cu program prelungit IG Duca din Petrosani. Zidirea Anei a fost solutia salvatoare pentru Mesterul Manole, însã în realitatea zilelor noastre miturile nu sunt aplicabile.

Edilii de la Petrosani încearcã sã rupã „blestemul” care s-a abãtut asupra grãdinitei. Municipalitatea de la Petrosani a alocat bani pentru finantarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteazã de la bugetul de stat. Pe mãsurã ce trec anii, costurile pentru finalizarea grãdinitei cresc. În acest sens, au fost aprobati si indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de invetsitii “construire grãdinitã cu program normal si prelungit” IG Duca.

“Obiectivul de investitii “Construire grãdinitã cu program normal si prelungit” la Scoala Gimnazialã IG Duca este cuprins în programul national de dezvoltare localã, subprogramul “Regenerarea urbanã a municipiilor si oraselor”, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar, derulat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. În conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din ordonanta de Urgentã nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017, se vor transmite ministerului solicitãri de finantare pentru obiectivele de investitii noi si în continuare. Ca urmare a modificãrii Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum si pentru respectarea altor prevederi legale privind derularea investitiilor finantate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivele în continuare este necesarã actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a restului de executat dupã actualizarea TVA si aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si asigurarea finantãrii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteazã de la bugetul de stat, conform devizului general actualizat”, aratã documentul.

Peste un milion de lei va primi municipalitatea de la Petrosani pentru continuarea lucrãrilor de la grãdinita IG Duca. “Finantarea acordatã din bugetul MInisterului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice pentru anul 2015 este valoarea de 1.045.864,00 lei, în conformitate cu contractul de finantare nr. 9385/8361/ 2015 si actul aditional nr. 2 încheiate în acest sens. Pentru a respecta conditiile de acordare a finantãrii prin Programul National de dezvoltare localã, aceste documente trebuie transmise Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene (…)”, mai aratã documentul.

Lucrãri de 126 mii lei

În decursul anului 2016 au fost executate lucrãri în valoare de 126.169,51 lei cu TVA. Contractul a fost ulterior reziliat, constructorul nerespectând clauzele contractuale.  “În aceste conditii, devizul general a fost actualizat la valoarea estimatã înainte de procedurile de achizitie publicã sI este necesarã initierea unei noi proceduri de achizitie publicã pentru atribuirea contractului de lucrãri pentru care valoarea estimatã trebuie sã se raporteze la valoarea estimatã de proiectant pentru restul de executat si nu la valoarea atribuitã în anul 2015 care la acest moment este subevaluatã. Valoarea totalã necesarã pentru restul de executat este de 1.952.651,88 lei (TVA inclus), din care 919.659,49 lei (TVA inclus) de la bugetul de stat si 1.032.992,39 lei (TVA inclus) de la bugetul local”, aratã documentele. S-a scurs un decediu de la începerea lucrãrilor de constructie a grãdinitei IG Duca din Petrosani. Constructorii au venit pe rând, au fãcut câte ceva si au plecat, invocând tot felul de motive. Grãdinita IG Duca ar putea fi finalizatã anul acesta. Edificiul pare a fi blestemat. Niciunul dintre constructori nu a reusit sã finalizeze lucrãrile începute în urmã cu 10 ani.

Monika BACIU