Un nou proiect international va fi derulat de Universitatea din Bucuresti în Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – Geoparc International UNESCO. Proiectul intitulat ”Danube GeoTour” urmãreste punerea în valoare a patrimoniului geologic pentru dezvoltarea turismului sustenabil si inovator în geoparcurile din tãrile dunãrene. O primã întâlnire în cadrul proiectului are loc în perioada 13 – 15 martie 2017, în Geoparcul Unesco Idrija din Slovenia.

Proiectul îsi propune sã rãspundã unei provocãri importante: valorizarea exceptionalelor resurse naturale si de patrimoniu ale geoparcurilor prin dezvoltarea turismului durabil cu impact negativ minim asupra mediului. Totodatã, partenerii în proiect urmãresc un rezultat comun si anume sã consolideze cooperarea dintre regiunile si geoparcurile din tãrile aflate de-a lungul Dunãrii.

În acest sens va fi dezvoltat un produs turistic comun, inovator care sã promoveze conceptul de geoparc si sã atragã cât mai multi turisti. Prin intermediul unei strategii comune, vor fi puse bazele unor geoproduse dezvoltate pe douã directii majore: ”geoculturã” (geoartã, geoalimente, geoarheologie, geobijuterii etc) si ”geoactivitãti” în naturã (geociclism, geohiking, georafting etc). Noile produse se adaugã ofertei de activitãti a geoparcurilor din tãrile dunãrene cu scopul de a accentua rolul geoparcurilor în promovarea conservãrii patrimoniului natural si cultural si al constientizãrii importantei legãturii dintre om si planeta Pãmânt. Prin intermediul schimbului de experientã, testarea unor geoproduse turistice pilot si prin noi abordãri în interpretare, proiectul îsi propune sã mãreascã implicarea comunitãtilor locale în activitãtile geoparcurilor si sã aducã geoparcurile din tãrile dunãrene la acelasi nivel de calitate a produselor cu cele din celelalte tãri ale Uniunii Europene. Proiectul Danube GeoTour a fost initiat de Geoparcul UNESCO Idrija din Slovenia, prin  Heritage Centre Idrija si reuneste parteneri din 11 tãri (Slovenia, Ungaria, Austria, Croatia, Republica Cehã, România, Slovacia, Finlanda, Portugalia si Franta) reunind geoparcuri, parcuri naturale si universitãti din tãrile dunãrene dar si din Reteaua Europeanã a Geoparcurilor. De asemenea, Danube Geotour beneficiazã de sprijinul Retelei Globale a Geoparcurilor, partener în proiect. Acest proiect debuteazã în 2017, an declarat de Natiunile Unite drept Anul international al dezvoltãrii prin turism sustenabil, la care a aderat si Reteaua Globalã a Geoparcurilor UNESCO. Termenul de finalizare a proiectului este iunie 2019.  Proiectul beneficiazã de co-finantare prin Programul european transnational Dunãrea (Interreg – Danube Transnational Programme).

Adina POPA