Geoparcul, teritoriu de studiu pentru un proiect considerat „excelent” de evaluatori

U n proiect de cercetare științifică ale cărui activități s-au desfășurat și pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București a primit calificativul „excelent” din partea
evaluatorilor raportului final.

Proiectul „INstrumente de modelare a proceselor de inTERfață Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană – INTER-ASPA „Radu Lăcătușu” a reunit 7 entități științifice și academice din țară, iar Universitatea din București a fost partener organizațional. Calificativul obținut din partea evaluatorilor se adaugă intenției echipei de proiect de a onora memoria instituțională a reputatului profesor Radu Lăcătușu prin toate activitățile desfășurate.
Din punct de vedere științific și tehnic, proiectul a reunit o resursă umană valoroasă și în creștere, inter și trans-disciplinară, cu expertiza și experiența necesare, cu o infrastructură de cercetare adecvată realizării lui și cu potențial crescut de colaborare internațională.
„Gradul de noutate îl reprezintă crearea unei baze solide în cercetarea românească a unei construcții instituționale a managementului integrat al resurselor de apă, sol și diversitate biologică/ecologică. De asemenea, proiectul, prin realizările lui, pune bazele implementării legislației existente cu privire la managementul resurselor de apă, consolidând potențialul de răspuns al României la cerințele europene din domeniu. Rezultatele proiectului și diseminarea acestora vor avea un impact important prin dezvoltarea unor organizații de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali în domeniu. (…) Rezultatele științifice și tehnice obținute recomandă echipa de cercetare să devină un factor cheie (leadership) în luarea unor decizii importante în spațiul european integrat. Un obiectiv important, crearea de noi locuri de muncă, a condus la consolidarea resursei umane, urmărind fidel complementaritatea cu echipele existente și creșterea capacității de cercetare. Portofoliul de teme de cercetare fundamentală și aplicativă va permite în viitor colaborarea și accesarea de fonduri europene (Horizon Europe) și creșterea vizibilității în plan internațional. Rezultatele obținute, indicatorii de realizare, diseminarea rezultatelor demonstrează viabilitatea și reușita de implementare a acestui proiect”, au fost concluziile evaluatorilor.
Adina POPA