Geoparcul Dinozaurilor si-a prezentat geoprodusele în Geoparcul Železné hory din Cehia

 

O nouã întâlnire în cadrul proiectului Interreg Danube GeoTour a fost gãzduitã de Geoparcul Železné hory (Iron Mountains Geopark) din Cehia.
România este reprezentatã în acest proiect de Universitatea din Bucuresti, în calitate de administrator al Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului, singurul geoparc cu statut UNESCO din tara noastrã. În cadrul întâlnirii, partenerii din proiect au discutat stadiul de realizare a activitãtilor pe care si le-au propus precum si ce urmeazã sã facã în continuare. În aceastã perioadã, cei 8 parteneri din proiect se concentreazã pe dezvoltarea geoproduselor, un concept propus si definit de Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului. Conform definitiei propusã de partenerul din România, geoprodusele pot fi orice produse (obiecte, activitãti, acte de creatie etc) care sã îndeplineascã simultan trei conditii: sã aibã o legãturã directã cu patrimoniul natural local, având în prim plan elemente geologice (ca materie primã sau sursã de inspiratie ce reflectã legãtura dintre om si Pãmânt), sã fie produse de un partener al geoparcului si sã încurajeze economia localã bazatã pe respectarea prevederilor legale. Astfel, un produs local poate fi recunoscut si etichetat ca geoprodus doar dacã îndeplineste toate cele trei cerinte. În cadrul proiectului, geoprodusele propuse de Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului sunt punctele de vizitare intitulate Casele Geoparcului (Casa Geoparcului – Hateg, Casa Vulcanilor – Densus, Casa pentru Stiintã si Artã – General Berhelot, Casa Dinozaurilor Pitici si Casa Traditiilor – Sînpetru, Casa Pietrelor – Ohaba Sibisel). Lor li se adaugã dinostopurile, puncte marcate de reprezentãri artistice ale dinozaurilor de pe fosta Insulã Hategului si informatii despre Geoparc. Dinostopurile sunt realizate în parteneriat cu investitori sau administratii locale si sunt puse în corelare cu unitãti care oferã servicii turistice (restaurante, spatii de cazare etc), cu scopul de a atrage cât mai multi vizitatori. Primul Dinostop realizat în parteneriat cu o administratie localã este în curs de amenajare în Comuna Sãlasu de Sus.
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului contribuie în cadrul proiectului si la dezvoltarea conceptului de gamification (explicarea unor notiuni complexe prin intermediul jocurilor). O platformã dezvoltatã împreunã cu Universitatea din Presov (Slovacia), îi va ajuta pe vizitatori sã descopere geoprodusele si geoparcurile partenere în acest proiect, într-o formã ineditã. Eforturile partenerilor din proiect se vor concentra în perioada urmãtoare si pe dezvoltarea unei strategii comune de promovare a geoparcurilor partenere, dar si a geoproduselor. În acest sens, ei vor beneficia de experienta partenerilor din geoparcuri din afara spatiului dunãrean si anume Geoparcurile UNESCO Rokua (Finlanda) si Naturtejo (Portugalia).
Gazda întâlnirii, Geoparcul Železné hory , geoparc aspirant UNESCO din Cehia a organizat si o excursie în teren menitã sã le ofere participantilor posibilitatea de a împãrtãsi exemple de bune practici în ceea ce priveste interpretarea punctelor de vizitare.
Urmãtoarea întâlnire în cadrul proiectului va avea loc la sfârsitul lunii noiembrie si va fi gãzduitã de Geoparcul UNESCO Papuk din Croatia. Proiectul Interreg Danube GeoTour are ca principal scop,  transformat într-o realã provocare, ”Punerea în valoare a patrimoniului geologic pentru  dezvoltarea turismului sustenabil si inovator în geoparcurile din tãrile dunãrene”. Proeictul va contribui la consolidarea cooperãrii dintre  regiunile si geoparcurile din tãrile aflate de-a  lungul Dunãrii si la  dezvoltarea unor produse turistice inovatoare ce vor fi valorificate in baza unei strategii comune de promovare.
Schimburile de experientã, testarea geoproduselor, noile abordãri în interpretare, contribuie la o mai bunã implicare a comunitãtilor locale în activitãtile geoparcurilor si la valorificarea durabilã a valorilor UNESCO din teritoriile partenere.
Acest proiect international a fost initiat de Geoparcul UNESCO Idrija din Slovenia, prin Heritage Centre Idrija si reuneste parteneri din 11 tãri (Slovenia, Ungaria, Austria, Croatia, Cehia, România, Slovacia, Finlanda, Portugalia si Franta) reunind geoparcuri, parcuri naturale si universitãti din tãrile dunãrene dar si din Reteaua Europeanã a Geoparcurilor. De asemenea, Danube Geotour beneficiazã de sprijinul Retelei Globale a Geoparcurilor,  partener în proiect.
Proiectul beneficiazã de co-finantare (ERDF, IPA) prin Programul european transnational Dunãrea (Interreg – Danube Transnational Programme). Mai multe detalii despre acest proiect sunt disponibile pe: www.interreg-danube.eu/danube-geotour si http://www.geoparkzh.cz/
Adina POPA