Gamiatricos mai vrea un contract la CEH

Gamiatricos, firma din Bucuresti, cu sediul ales în Târgu Jiu mai vrea un contract al Complexului Energetic Hunedoara. CEH a vrut sã achizitioneze “piese de schimb pentru transportoare cu raclete tip TR7”, un contract în valoare de 1,560,946 RON.
Licitatia a fost însã anulatã pe motiv cã “au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme”. Rezultatul licitatiei i-a nemultumit pe cei de la Gamiatricos care au depus contestatie si au “solicitat anularea actelor contestate, ca netemeinice si nelegale, declararea ofertei sale, ca fiind conformã, reevaluarea ofertelor si declararea ofertantului câstigãtor”. Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor le-a dat, sãptãmâna trecutã, câstig de cauzã celor de la societatea comercialã.
“Admite contestatia formulatã de GAMIATRICOS COM SRL în contradictoriu cu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA si anuleazã Raportul procedurii nr. DG8568 din data de 24.07.2017, în partea dedicatã ofertei depusã de GAMIATRICOS COM SRL, precum si actele subsecvente ale procesului-verbal mentionat, inclusiv adresa nr. DC3912/1/24.07.2017, de comunicare a rezultatului procedurii. Obligã entitatea contractantã ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului sã ducã la îndeplinire mãsurile de remediere si anume sã reanalizeze oferta depusã de GAMIATRICOS COM SRL cu solicitarea de clarificãri, respectând dispozitiile legale si cele evocate în considerente. Prezenta decizie este obligatorie pentru pãrti. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare”, aratã decizia CNSC de la finalul sãptãmânii trecute.
Monika BACIU