Foștii demnitari PCR nu pot beneficia de Legea Recunoștinței

Î n Monitorul Oficial a fost publicată legea și decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului — Lupeni — august 1977 nr. 341/2004 Astfel, articolul 1 a fost modificat în sensul ”Revoluția Română din Decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, constituie un moment crucial în istoria țării, întrucât a avut un caracter profund anticomunist și a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România.” „De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945 – 1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale Partidului Comunist Român. De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945 – 1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale gărzilor patriotice”, arată documentul publicat în Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, persoa­nele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declaraţie pe propria răspundere auten­tificată că nu se încadrează în prevederile menţionate, sub sancţiunea legii penale. În cazul anulării unui certificat, Secretariatul de stat responsabil va propune preşedintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia.

Monika BACIU