Social

Fondurile europene, cheia succesului pentru revitalizarea comunitãtilor

Clãdirea fostei stomatologii din Lupeni va fi transformatã în centru comunitar. Investitia de peste 400 de mii de lei este inclusã în proiectul Bahtalo. Astfel, o clãdire care în prezent se aflã în stare de degradare va fi redatã circuitului în baza unui proiect cu finantare europeanã.
“În vederea derulãrii proiectului cu finantare europeanã “Bahtalo!” Împreunã combatem sãrãcia si discriminarea” (…) accesat de municipalitate se impune realizarea unui centru Comunitar Integrat. Consiliul Local al municipiului Lupeni a stabilit ca acest centru sã functioneze într-o clãdire aflatã pe domeniul public al municipiului Lupeni, pusã la dispozitie – fosta clãdire a stomatologiei. În acest moment, potrivit proiectului accesat se impune reabilitarea acestei clãdiri si asigurarea unor conditii normale de functionare fiind utilizate fondurile alocate din bugetul acestuia”, aratã Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Proiectul prevede “reabilitare centru comunitar integrat în cadrul proiectului “Bahtalo! Împreunã combatem sãrãcia”. Valoarea totalã a obiectivului de investitii este de 431.061 lei (TVA inclus). Termenul pentru finalizarea lucrãrilor este de 12 luni. În opinia primarului municipiului Lupeni, acest proiect, pentru implementarea cãruia Primãria Lupeni va avea la dispozitie fonduri nerambursabile de aproape 27 de milioane de lei (adicã 270 de miliarde de lei vechi) este cel mai bun proiect de acest tip care a fost câstigat la nivelul Vãii Jiului.
”Pentru mine si nu numai pentru mine, este vorba despre un proiect de suflet pentru cã el poate schimba în bine viata multor oameni din comunitatea noastrã localã. Cred cã acest proiect va schimba mentalitãti, va schimba destine si va schimba perceptia asupra modului în care trebuie intervenit pentru eradicarea sãrãciei într-o comunitate afectatã de astfel de probleme”,  a declarat primarul  Lucian Resmeritã.
Implementarea acestui proiect presupune si reabilitarea unui bloc de locuinte (blocul D1), reabilitarea si refunctionalizarea serviciilor de asistentã socialã si medicalã  de la fosta Policlinicã si reabilitarea Centrului de Impozite si Taxe. La acest lucru se adaugã si deschiderea unui numãr de 10 noi afaceri, care sã coopteze o parte din  forta de muncã recalificatã în urma derulãrii programului.
Monika BACIU