Fonduri pentru remedierea deficientelor unitãtilor scolare

Autoritãtile locale pot solicita fonduri pentru remedirea deficientelor unitãtilor de învãtãmânt care functioneazã fãrã autorizatii sanitare.

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a comunicat, la sfârsitul lunii august, tuturor unitãtilor de învãtãmânt eligibile cã termenul de solicitare a finantãrii pentru lucrãri necesare obtinerii autorizatiei sanitare de functionare se prelungeste pânã la data de 20 septembrie 2016. Decizia a fost luatã pentru a da posibilitatea unui numãr cât mai mare de unitãti sã demareze în acest an interventiile de acest fel, ca urmare a faptului cã sumele alocate cu aceastã destinatie nu au fost solicitate în integralitate. Este vorba de fonduri în valoare 800.000.000 lei, alocate prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL), reprezentând circa 66% din bugetul programului.

“O primã analizã aratã cã principala cauzã a slabei accesãri a fondurilor disponibile este legatã de capacitatea administratiei locale: unele primãrii, mai ales din mediul rural, fie au capacitate redusã de a pregãti proiecte, fie deruleazã lent procesul de pregãtire a lor, fie au o altã prioritizare a solicitãrilor de finantare. Aceastã problemã este întâlnitã nu doar în cazul scolilor, ci în general pentru investitii în plan local. Guvernul va analizã în cel mai scurt timp mãsuri pentru a sprijini autoritãtile locale în pregãtirea de proiecte, douã posibile solutii fiind formarea de echipe centrale de asistentã tehnicã si a dezvoltarea unor proiecte-tip, acolo unde este aplicabil”,  aratã un comunicat al Ministerului Dezvoltãrii. Astfel, din 3.471 de unitãti de învãtãmânt eligibile, 381 sunt, în prezent, incluse la finantare prin PNDL cu suma de 257.879.369,34 lei (alocare financiarã pe perioada 2016-2019), pentru lucrãrile necesare obtinerii autorizatiei sanitare. Pentru alte 1.043 de unitãti de învãtãmânt, unitãtile administrativ-teritoriale (uat) si prefecturile au comunicat cã nu se solicitã finantare*, restul de 2.047 fiind unitãti pentru care cererea de finantare nu a fost depusã sau a fost depusã cu documentatie incompletã.

Alte 21 de unitãti de învãtãmânt sunt, în acest moment, introduse la finantare prin PNDL cu alocatie partialã în sumã de 10.720.860,00 lei, pentru perioada 2016-2019, pentru lucrãri din altã categorie decât cele necesare obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

“În Valea Jiului sunt aceleasi unitãti scolare fãrã autorizatie sanitarã de functionare. Avem Scoala generalã de la Câmpul lui Neag, Scoala Generalã IG Duca Petrosani, Scoala generalã Sf. Varavara din Aninoasa, si mai este câte o grãdinitã la parter de bloc la Petrila si Luoeni. Pot fi autorizate dacã îsi rezolvã problemele pentru care nu au primit autorizatie”, a declarat, în urmã cu câteva sãptãmâni, Cecilia Birãu, purtãtor de cuvânt la Directia de Sãnãtate Publicã Hunedoara.

La scolile care nu au primit autorizatii de functionare deficientele constatate au fost multiple. Cele mai multe tin de normele de igienã.

Monika BACIU