Administratie

Fonduri europene pentru dezvoltarea turistică și modernizarea infrastructurii culturale

J udețul Hunedoara are potențial imens din punct de vedere turistic și cultural. Toate aceste elemente
promovate corect și coerent pot atrage un număr masiv de turiști. Pentru ca acest lucru să fie posibil se are în vedere atragerea de fonduri europene de către CJ Hunedoara.

”Împreună cu directorul general ADR Vest, Sorin Maxim, și cu directorul
general al DGAMPT Hunedoara, Radu Barb, am abordat oportunitățile de obținere a finanțărilor
nerambursabile prin POR 2021-2027 în ceea ce privește creșterea atractivității regiunii și a județului prin
modernizarea infrastructurii culturale, reabilitarea
monumentelor și dezvoltarea turismului”, arată Costel Avram, administratorul
public al CJ Hunedoara.
Deja sunt o serie de astfel de investiții în derulare la Sarmizegetusa și nu numai. La nivel județean, strategia publicată pe site-l CJ Hunedoara vorbește și de amenințări în domeniul
turistic. Una dintre amenințări o constituie faptul că ofertele de produse turistice ale judeţului nu sunt competitive internaţiona, dar și faptul că nu s-a reuşit atragerea în circuitul turisitc al judeţului a segmentului de populaţie cu venituri mici.
În schimb există o paletă întreagă de oportunități, precum ”potenţial de turism cultural; posibilităţi de
silvo-turism; dezvoltarea în zonele alpine izolate a
turismului montan; meşteşuguri artizanale; recâştigarea atractivităţii centrelor turisitce tradiţionale pentru turiştii autohtoni din străinătate; implementarea relativ simplă şi cu investiţii a pensiunilor rurale,
implementarea relativ simplă a unor trasee de drumeţie, reabilitarea cabanelor
montane”, și multe altele.
Monika BACIU