Finantãri nerambursabile cu iz politic?

Scandal pe alocarea fondurilor nerambursabile cãtre asociatii. Consiliul Judetean Hunedoara a repartizat 4,5 milioane de lei pentru biserici, cluburi sportive sau culturale. Alocãrile de bani au dus la adevãrate discutii si acuze la nivelul institutiei.

“Am sprijinit diferite lãcase de cult din Valea Jiului, de la est la vest, în functie de urgente si necesitãti. Cea mai mare sumã a primit-o catedrala Sfântul Prooroc Ilie din Petrosani, respectiv 120 de mii de lei si mai multe lãcase de cult, sunt în total 29 care au primit finantare pentru diferite lucrãri. Am reusit sã sprijinim activitãti sociale în Valea Jiului si aproape întregul buget a fost absorbit de cãtre asociatii si fundatii din Valea Jiului. Asociatia Sfânta Varavara a primit aproximativ 50 de mii de lei, un total de 213 mii de lei au plecat de la Consiliul Judetean cãtre Asociatii si Fundatii din Valea Jiului”,  a declarat Adrian David, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara.

Numai cã alocãrile de fonduri au iscat discutii la nivelul Consiliului Judetean Hunedoara. Unul dintre consilierii judeteni a precizat cã banii au fost repartizati în functie de culoarea politicã a primarilor.

“Dacã-mi permiteti, comisia de evaluare si selectie a proiectelor depuse la consiliul judetean pentru finantãrile nerambursabile pentru acest an este formatã din 9 consilieri judeteni, toti membri PNL. Deci „în totalã transparentã”. Rezultatul acestei comisii formate din cei nouã consilieri PNL este urmãtorul. La capitolul culte, respectiv la biserici, anexa 15 care ne-a fost prezentatã, proiectele au fost selectate în functie de culoarea politicã a primarilor. Astfel, din totalul de 179 proiecte selectate, 136 proiecte, respectiv 79% sunt în localitãti pãstorite de primari PNL; 36 proiecte, respectiv 21% în cele cu primari PSD”,  a declarat consilierul judetean Ioan Dumitru Staier.

Replica a venit de la Adrian David, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara care a subliniat cã banii au fost alocati organizatiilor non-profit.

“Spuneti-mi, vã rog, câti primari PNL si câti primari PSD au solicitat finantãri pentru un astfel de proiect, ca sã vedeti cã sunteti total în afara subiectului. Noi vorbim de finantãri pentru culte, culturã, sport, ori acestea nu au nici o legãturã cu administratiile locale. Nu încercati sã duceti într-o zonã de campanie electoralã acest subiect! Pentru cã nu primarii au solicitat aceste finantãri nerambursabile, sã stiti! Au solicitat persoane fizice si asociatii care au activitãti în domeniul cultural, sportiv, al cultelor sau social. Deci nu mai insistati ca si cum acest proiect de hotãrâre a fost pus pe masa dumneavoastrã pentru cã avem noi primari care ne solicitã finantãri. Nu primarii solicitã finantãri si nu politicul solicitã finantãri, chiar dimpotrivã. Discutãm despre organizatii nonguvernamentale. Vã atrag atentia cã sunteti într-o zonã destul de serioasã cu privire la afirmatiile pe care le faceti fãrã nici un suport”, a replicat Adrian David.

Consilierul PSD Dumitru Staier a continuat disputa pe finantãrile nerambursabile.

“Ca fonduri alocate pentru capitolul culte, din 2.500.000 lei 84% din sume s-au dus spre cultele solicitante din localitãtile unde sunt primari PNL si 16% spre cultele din localitãti cu primari PSD. Am spus corect acum, acum cred cã e bine, da? La capitolul sport, din 34 de proiecte selectate si aici a contat culoarea politicã a primarului sau a deputatului. 29 de proiecte selectate sunt la asociatii sportive din localitãti cu primari PNL si reprezintã aceste fonduri 83,5% din total. Doar cinci proiecte sunt selectate din localitãti cu primari PSD, respectiv 14,70% din totalul solicitãrilor capitol. 93,85% din fonduri pentru primari PNL si 6,15% PSD”, a mai subliniat consilierul judetean.

Consiliul Judetean Hunedoara a acordat finantãri nerambursabile în valoare de 4,5 milioane de lei unui numãr de 261 de solicitanti, astfel: culte – 2.500.000 lei pentru 172 solicitanti; sport – 1.300.000 lei pentru 34 solicitanti; social – 350.000 lei petru 11 solicitanti; culturã – 200.000 lei pentru 21 solicitanti; tineret – 150.000 lei pentru 23 solicitanti.

Monika BACIU