“Fiecare copil la grãdinitã” începe si la Petrosani

Pãrintii cu venituri modeste sunt asteptati sã depunã cererile pentru tichetele de grãdinitã. Începând de astãzi intrã în linie dreaptã programul “Fiecare copil în grãdinitã”. Beneficiarii acestui program sunt copiii care provin din familii defavorizate, iar Guvernul alocã 50 de lei lunar pentru fiecare copil. Reprezentanti Directiei de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Petrosani au pus la punct ultimele detalii, iar pãrintii care au venituri foarte mici sunt astptati sã vinã si sã depunã cererile pentru a beneficia de ajutor.
“Se acordã stimulente educationale pentru participarea în învãtãmântul prescolar a copiilor provenind din famili defavorizate. este vorba de stimularea participãrii în invãtãmântul prescolar a copiilor provenind din familiile defavorizate si este vorba de copiii care au vârsta cuprinsã între 3 si 6 ani. Vârsta minimã a copilului trebuie sã fie de 3 ani. Copilul poate sã meargã la grãdinitã si înaintea împlinirii vârstei de 3 ani, dar numai de la vârsta de 3 ani devine eligibil pentru acordarea acestor tichete sociale. pânã la vârsta de 6 ani, poate sã îi împlineascã pe parcursul anului scolar în curs”, a declarat Cristina Mraz, director executiv DLAS Petrosani.
Pentru a beneficia de aceste tichete, copiii trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii. Una dintre acestea este legatã de prezenta lor la grãdinitã. “Pentru a primi aceste tichete sociale, copiii trebuie sã provinã din familii defavorizate al cãror venit lunar pe membru de familie sã fie de douã ori cuantumul ajutorului social pentru o persoanã singurã. La ora actualã ajutorul social este de 142 de lei, deci trebuie sã aibã pe membru de familie 284 de lei si sã meargã la grãdinitã. Pãrintii trbeuie sã depunã acea cerere însotitã de acte. În cazul în care existã beneficiari de tichete proveniti din familiile care beneficiazã de ajutor social sau de aceastã alocatie de sustinerea familiei atunci reprezentantul legal al familiei care va veni sã depunã aceastã cerere va trebui sã aducã numai adeverinta emisã de unitatea de învãtãmânt din care sã rezulte cã frecventeazã grãdinita respectivã. Aceste stimulente se acordã în baza dispozitiei primarului, se vor prelua actele, la sfârsitul lunii martie vom face situatie statisticã si toti cei care se încadreazã vor fi trecuti în dispozitia primarului, se va acorda acest stimulent educational. Stimulentul educational este în cuantum de 50 de lei. Dupã stabilirea dreptului la stimulent, grãdinitele ne vor da o statisticã din care sã rezulte cã acesti copii care vor beneficia de aceste stimulente au frecventat grãdinita. Trebuie sã frecventeze cel putin 50% din zilele în care ar trebui sã meargã la grãdinitã.
Practic, au voie la trei învoiri, reprezenantul legal al copilului poate sã meargã la grãdinitã si sã îsi învoiascã copilul de 3 ori într-o lunã sau într-o lunã poate sã aibã absente medicale scutite cu adeverintã medicalã cu pânã 50% din numãrul zilelor în care ar trebui sã frecventeze grãdinita. Legea spune cã odatã pe an se acordã o exceptie, deci într-o lunã se poate acorda o exceptie în sensul cã pot avea mai mult de 50% absente motivate. În momentul în care ei nu vor frecventa grãdinita, noi în luna urmãtoare trebuie sã îi suspendãm si nu vor primi acest tichet social”, a mai spus sursa citatã.
La Petrosani, în jur de 150 de copiii vor primi aceste tichete sociale în valoare de 50 de lei, iar pãrintii sau reprezentantii legali ai acestora pot depune cererile pânã în data de 30 aprilie. “Pânã pe 10 februarie a trebuit sã dãm o situatie la Ministerul de Finante privind numãrul potential de beneficiari. Din ceea ce avem noi la ajutor social si la alocatia de sustinere a familiei a fost un numãr de 150 de beneficiari. Pentur anul acesta scolar cererile se vor primi pânã în 30 aprilie. Cei care vor veni cu cereri dupã 30 aprilie. Cei care vor veni dupã 30 aprilie si îsi vor înscrie copiii dupã 30 aprilie în grãdinitã vor beneficia începând cu septembrie 2016 pentru anul scolar 2016-2017”, a conchis Mraz.
Monika BACIU