Fãrã TVA la apa potabilã?

Eliminarea TVA la apã potabilã. Hunedorenii se plâng de pretul ridicat al apei potabile, astfel cã parlamentarul Carmen Hãrãu vrea sã afle dacã existã posibilitatea ca taxa pe valoarea adãugatã sã fie eliminatã de la acest serviciu. Si în Valea Jiului pretul apei potabile a crescut, independent de vointa conducerii societãtii de apã. Actionarii din ADI Apa Valea Jiului, au stabilit noile tarife de … mai departe