Fără reconversie profesională la SNIM

A ngajații, puțini la număr, care mai sunt la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, nu vor beneficia de reconversie profesională. Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., pentru anul 2021 ”Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 8.307 mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă –1.116 mii lei; costuri cu reconversia profesională –0 mii lei; costuri pentru acoperirea consumului de energie electrică şi contravaloarea cărbunelui pentru salariaţi – 144 mii lei; costuri cu reabilitarea fostelor amplasamente miniere–4.750 mii lei; costuri cu recultivarea suprafeței– 2.297 mii lei. Justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa la proiectul de act normativ”, arată documentul postat pe site-ul Ministerului Energiei. Ajutorul de stat în sumă totală de 8.307 mii lei pentru anul 2021, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2021.

Monika BACIU