Familii destrãmate de sãrãcie / Granitele dintre tãri, “prãpastie” adâncã între pãrinti si copii

Sãtui de sãrãcie, sute de oameni iau calea strãinãtãtii în cãutarea unui loc de muncã, a unei sigurante financiare, pentru viitorul copiilor lor. Iar cei mici sunt lãsati în grija unor rude dispuse sã le poarte de grijã în perioada în care pãrintii lor trudesc pe meleaguri strãine cu gândul la cei rãmasi acasã. Multi pãrinti pleacã la muncã peste hotare pe perioada verii, însã nu toti notificã Serviciile de Protectie a Copilului în acest sens. “De la începutul anului pânã în luna iunie am avut 10 cazuri, deci 10 pãrinti care ne-au notificat. Familiile monoparentale au obligatia ca în care pleacã în strãinãtate sã notifice autoritãtii tutelare aceastã plecare si mai … mai departe