Facturi la fel, încasãri la jumãtate

Doar jumãtate dintre cei racordati la sistemul centralizat de termoficare din Valea Jiului plãtesc pentru acest serviciu ce îi scoate din iarnã.
Populatia amânã, în mod inconstient plata acestor facturi, desi beneficiazã de cãldurã la parametrii maximi, iar facturile, ce vor fi emise în scurt timp, nu sunt diferite fatã de anul trecut.
„La termoficare avem un grad de încasare de 58,18% la facturile emise începând cu pornirea sezonului. Bineînteles cã situatia ar trebui sã se îmbunãtãteascã. Cam prin 10 februarie, noi vom emite din nou facturile, pentru populatie si agentii economici si apoi asteptãm sã facem încasãri. Avem si persoane care se deplaseazã în teren, ca sã recuperãm sumele de bani restante”, a spus Ovidiu Munteanu, director SC Termoficare SA Petrosani.
Pentru un apartament cu douã camere, locatarii au plãtit pentru termoficare, în medie, între  200 si 250  de lei, în functie de pozitionarea apartamentului si facturile nu au crescut deloc. Ba mai mult, putem vorbi de o scãdere a pretului. „Tariful de distributie a rãmas neschimbat. Valoarea  subventiei acordatã de cãtre primãrie este la acelasi nivel ca si în anii precedenti. Pot sã spun, însã,  cã existã o diferentã de câtiva lei în favoarea abonatului, asta pentru cã Paroseniul a fãcut o micã modificare la tarif si a cãzut factura cãtre populatie”, a mai spus directorul societãtii din Petrosani.
Termoficarea a functionat ceva mai bine în aceastã iarnã, nici temperaturile nu au fost foarte scãzute, iar întreruperile mai rare. Tocmai de aceea, cei care au fost bransati la acest sistem au fost avantajati si normal ar fi sã si achite facturile la timp.
Diana Mitrache