Exproprieri pentru modernizarea DN 66 Filiasi – Petrosani

Guvernul României a aprobat proiectul de hotãrâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national ”Reabilitare DN 66 Filiasi-Petrosani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbesti-Jiu”, judetul Gorj.

Astfel, s-a aprobat declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national ,,Reabilitare DN 66 Filiasi-Petrosani km 0 + 000 – km 131 + 000, sector km 48 + 900 – km 93 + 500, Rovinari-Bumbesti-Jiu”, judetul Gorj, prevãzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. “Sumele individuale prevãzute la alin. 1 se vireazã de cãtre Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitãrii acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., la dispozitia proprietarilor de imobile proprietate privatã situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national, prevãzut la art. 1, în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii”, aratã proiectul Guvernului.

Reabilitarea tronsonului a fost aprobatã în anul 2012, contractul fiind estimat, atunci, ca având o valoare de 200 de milioane de lei. Drumul national DN 66 Filiasi – Târgu Jiu – Petrosani, respectiv E 79, care include si sectorul de drum cuprins între km 48 + 900 – km 93 + 500 propus spre reabilitare, asigurã legãtura între Regiunea Olteniei (judetul Gorj) cu Nordul tãrii prin Petrosani, spre sud prin Craiova si în continuare prin DN 56 cu viitorul pod peste Dunãre de la Calafat.

Monika BACIU